logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Katedre

Odsjek za anglistiku

Odsjek za arheologiju

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 • Katedra za etnološke metode i kartografiju
 • Katedra za kulturnu antropologiju
 • Katedra za manjinske kulture i zajednice
 • Katedra za nacionalnu etnologiju
 • Katedra za opću etnologiju
 • Katedra za primijenjenu antropologiju

Odsjek za filozofiju

 • Katedra za povijest filozofije
 • Katedra za filozofsku antropologiju
 • Katedra za filozofiju politike
 • Katedra za socijalnu filozofiju
 • Katedra za logiku
 • Katedra za etiku
 • Katedra za estetiku
 • Katedra za filozofiju azijskih naroda
 • Katedra za ontologiju
 • Katedra za spoznajnu teoriju

Odsjek za fonetiku

 • Katedra za teorijsku fonetiku
 • Katedra za primijenjenu fonetiku
 • Katedra za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika

Odsjek za germanistiku

 • Katedra za njemački jezik
 • Katedra za njemačku književnost
 • Katedra za znanost o prevođenju njemačkog jezika
 • Katedra za didaktiku nastave njemačkoga jezika
 • Katedra za nederlandistiku

Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 • Katedra za makedonski jezik i književnost
 • Katedra za slovenski jezik i književnost
 • Katedra za srpsku i crnogorsku književnost
 • Katedra za bugarski jezik i književnost
 • Katedra za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti

Odsjek za klasičnu filologiju

 • Katedra za grčki jezik i književnost
 • Katedra za latinski jezik i književnost
 • Katedra za hrvatski latinizam

Odsjek za komparativnu književnost

 • Katedra za opću povijest književnosti
 • Katedra za teoriju književnosti i kulture
 • Katedra za poredbeno proučavanje hrvatske književnosti
 • Katedra za teatrologiju i dramatologiju
 • Katedra za filmologiju

Odsjek za kroatistiku

Odsjek za lingvistiku

 • Katedra za opću lingvistiku
 • Katedra za indoeuropsku lingvistiku
 • Katedra za primijenjenu lingvistiku
 • Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
 • Katedra za semiologiju

Odsjek za pedagogiju

 • Katedra za sistematsku pedagogiju
 • Katedra za didaktiku
 • Katedra za povijest pedagogije
 • Katedra za predškolsku pedagogiju
 • Katedra za andragogiju

Odsjek za povijest

Odsjek za povijest umjetnosti

Odsjek za psihologiju

Odsjek za romanistiku

Odsjek za sociologiju

 • Katedra za opću i teorijsku sociologiju
 • Katedra za posebne sociologije
 • Katedra za metodologiju
 • Katedra za sociologiju obrazovanja
 • Katedra za socijalnu antropologiju
 • Katedra za socijalnu ekologiju
 • Katedra za vojnu sociologiju
 • Katedra za seksologiju
 • Katedra za migracijske i etničke studije
 • Katedra za sociologiju roda
 • Katedra za urbanu sociologiju

Odsjek za talijanistiku

 • Katedra za talijanski jezik
 • Katedra za talijansku književnost

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti