logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Struktura studija

Predmeti se na studijima Filozofskoga fakulteta ostvaruju u semestralnim kolegijima, a mogu se podijeliti u više grupa. Ta složena tipologija izgleda ovako:

A) Programske obveze

  1. obvezni kolegiji – kolegiji koji su obvezni dio programa studija,
  2. izborni kolegiji – kolegiji koji su obvezni dio programa studija, ali koje student izabire prema određenim pravilima (pravila su definirana u studijskim programima), i to:
    • 2.1. izborni kolegiji s unutarnjom izbornošću – izborni kolegiji koje matični odsjek ili drugi odsjek u dogovoru s matičnim odsjekom nudi i izvodi za studente vlastitog studija,
    • 2.2. izborni kolegiji s vanjskom izbornošću – izborni kolegiji koje nude drugi odsjeci ili kao kolegije s unutarnjom izbornošću s vlastitog studija, ili kao kolegije iz tzv. fakultetske ponude izbornih kolegija – do granica pedagoškog standarda, i to prema određenim pravilima (pravila su definirana u studijskim programima);

B) Izvanprogramska izbornost – izborni kolegiji koji nisu programska obveza, ali koje student može upisati, čime postaju, kad se jednom upišu, studentska obveza:

  1. izborni kolegiji iz fakultetske ponude izbornih kolegija: izborni kolegiji koje odsjeci nude svim studentima Fakulteta i koji se objavljuju na posebnoj listi za sve studente,
  2. izborni kolegiji s ograničenim upisnim kvotama: svi izborni i obvezni kolegiji koji ulaze u programske obveze određenog studija, ali koje su odsjeci što izvode te studije otvorili i za studente s drugih studija kao izborne kolegije iz kategorije izvanprogramske izbornosti (prema određenoj kvoti).