logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

FF-press

Na Filozofskome fakultetu od akademske godine 2002/2003. djeluje i izdavačka služba FF-press s ciljem ujedinjavanja cjelokupnoga fakultetskog izdavaštva, a time i olakšavanja pristupa znanju proizvedenom na našem fakultetu.FF-press je služba koja priprema, organizira tisak i distribuira stručnu i znanstvenu literaturu nastalu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (npr. ispitnu literaturu iz povijesnih znanosti, romanistike, fonetike… zatim razne časopise, priručnike, znanstvene knjige, zbornike i monografije) te organizira prijelom i tiskanje studentskih časopisa. U izdanju FF-pressa objavljeno je preko 200 pojedinačnih naslova te deseci svezaka brojnih časopisa koje uređuju naši profesori i nastavnici.Izdanja FF-pressa dostupna su putem redovite knjižarske mreže, odnosno u knjižari u auli Fakulteta.

Sve informacije o izdanjima možete dobiti ovdje:

Tel: +385 (1) 6002-376
Faks: +385 (1) 6156-879
E-mail: bbui@ffzg.hr

 

Zaposlenici FF-pressa:

• Boris Bui
voditelj službe
4092-376
098/290908
bbui@ffzg.hr

Jadranka Brnčić
redaktor-lektor
098/9584560
jbrncic@ffzg.hr

Ivanka Cokol
DTP operater (grafička priprema)
4092-377
icokol@ffzg.hr

Ivana Karlić
administrator
4092-376
ikarlic@ffzg.hr

Marko Maraković
DTP operater (grafička priprema)
4092-377
mmarakov@ffzg.hr

 

Popis izdanja po akademskim godinama: