logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade i priznanja profesorima za 2014/15.

U ak. godini 2014/2015. prof. dr. sc. Dunja Fališevac, akademkinja dobila je Državnu nagradu za znanost za životno djelo u području humanističkih znanosti.Prof. dr. sc. Miljenko Jurković dobio je francusko odličje Viteza nacionalnog reda zasluga čime se odaje priznanje njegovom zalaganju u korist razvoja francusko-hrvatske suradnje u području humanističkih znanosti.Izv. prof. dr. sc. Julijana Matanović dobitnica je nekoliko značajnih književnih nagrada za najbolju proznu knjigu godine Na početku i na kraju bijaše kava: nagradu Ksaver Šandor Gjalski (najbolja prozna, nagradu Josip i Ivan Kozarac, nagradu grada Zagreba te nagradu fra Martin Nedić u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić dobila je nagradu “Snježana Biga Friganović” koja se dodjeljuje za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore.

Viši asistent dr. sc. Luka Bekavac za roman Viljevo dobio je tri značajne nagrade: nagradu Europske unije za književnost (EUPL) (2015.), nagrada HAZU za književnost te nagradu Janko Polić Kamov Hrvatskog društva pisaca.

Prof. dr. sc. Pavao Pavličić dobio je nagradu Zvane Črnja za knjigu Narodno veselje. Prof. dr. sc. Boris Senker dobio je nagradu Fonda Miroslav Krleža za knjigu Uvod u suvremenu teatrologiju.

Prof. dr. sc. Ante Čović dobitnik je nagrade Grada Zagreba za životno djelo.

Prof. dr. sc. Mateo Žagar dobio je državnu nagradu za znanost za 2014. godinu za važno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za knjigu Uvod u glagoljsku paleografiju (X. i XI. st.).

Prof. dr. sc. Edita Slunjski dobila je godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Doc. dr. sc. Jasenka Gudelj dobila je državnu nagradu za znanost dodijelio za 2014. godinu za važno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za knjigu Europska renesansa antičke Pule.