logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade i priznanja profesorima za 2012/13.

Odsjek za komparativnu književnost

Lovro Škopljanac, znanstveni novak, dobio je državnu nagradu za znanost – godišnju  nagradu za znanstvene novake (za područje humanističkih znanosti)

Odsjek za romanistiku

Rektor Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je posebno priznanje Prof. dr. sc. Mirjani Polić Bobić za pokretanje i uspješno vođenje sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Konferencijsko prevođenje” za izobrazbu hrvatskih konferencijskih prevoditelja za rad u tijelima Europske unije i u institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Priznanje je dodijeljeno u povodu Dana Sveucilista (Dies Academicus) 3. studenog 2012. godine.

Dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, izv. profesorica i dr.sc. Ivana Franić, docentica  za svoj predan rad na promicanju francuskog jezika kao i za brojne inicijative za unapređenje sveučilišne, kulturne i znanstvene suradnje Hrvatske i Francuske, odlukom Predsjednika Vlade Republike Francuske odlikovane su u listopadu 2012. visokim francuskim odličjem, ordenom Viteza reda akademskih palmi (Chevalier d’Ordres des palmes académiques.)

Odsjek za povijest umjetnosti

Dr. sc. Dubravka Botica, doc. primila je Godišnju nagradu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske “Radovan Ivančević” za multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovice.

Odsjek za sociologiju

Akademik Ivan Cifrić dobio je 23. ožujka 2013. godine Priznanje „Rudi Supek“ za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva.

Prof. dr. sc. Milan Mesić i doc. dr. sc. Dragan Bagić, doc. dobili su Državnu nagradu za znanost u području društvenih znanosti za 2012. godinu.

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred., dobila je priznanje za najbolji znanstveni rad u području kineziologije na najvećem skupu kineziologa Hrvatske, 22. ljetnoj školi kineziologa Hrvatske u Poreču.