logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Izdanja FF-pressa u ak. god. 2011/2012.

Zbornici (10)

 1. Rimska vojska u procesu romaniziranja Provincije Dalmacije, Izdanja HAD-a vol. 27, 2011.
 2. Društvene pretpostavke društva znanja, 2012.
 3. Jernejev zbornik, 2012.
 4. Ljetna škola psihologije – Lažna sjećanja, 2012.
 5. Tekstom o tekstu, 2012.
 6. Vila, kiklop, kauboj, 2012.
 7. Mogersdorf – Varaždin, 2012.
 8. Zbornik Croaticum, vol. 1, 2012.
 9. Književnost i kultura devedesetih, Zbornik ZSŠ, 40 2012.
 10. Romis, Signa et litterae III, 2012.

 Autorske knjige (5)

 1. Tadinac i I. Hromatko, Uvod u biološke osnove doživljaja i ponašanja (reprint), 2011.
 2. Jovanović, Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, 2012.
 3. Jandrić i D. Boras, Kritičko e- obrazovanje (suizdavaštvo), 2012.
 4. Knežević, Reading Joyce, 2012.
 5. Vrhovac, Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French Foreign Language Classroom 2,
 6. Andrijanić, Filozofija vedante, 2012.

Udžbenici (5)

 1. Razgovarajte s nama (B1-B2) – udžbenik, 2011.
 2. Razgovarajte s nama (B1-B2) – vježbenica, 2011.
 3. Matracki, Formazione delle parole, 2012.
 4. Radni listići 2, 2012. – Poslijediplomski doktorski studij suvremene povijesti
 5. Radni listići 3, 2012 – Poslijediplomski doktorski studij suvremene povijesti

Bibliografije, razgovori … (4)

 1. Periodica Croatica 2 – Luč, 2011.
 2. Periodica Croatica, sv. 8 – Hrvatska revija, 2012.
 3. Dijalog s povodom 3, 2011.
 4. Dijalog s povodom 4, 2012.

Knjižice sažetaka, priručnici (7)

 1. Razvoj i okoliš – knjiga sažetaka, 2011.
 2. Colloquia 1/2011.
 3. Colloquia 2/2011.
 4. Colloquia 3/2012.
 5. Colloquia 4/2012.
 6. Vodič kroz poslijediplomski studij pedagogije, 2012.
 7. Desničini susreti 2012.

Časopisi (7)

 1. Studia romanica et anglica, br. 55, 2011.
 2. Studia ethnologica croatica 23, 2011.
 3. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, br. 43, 2012.
 4. Filološke studije, br. 6/vol. 1-2, 2012.
 5. Opuscula archeologica, br. 35, 2012.
 6. Nova Croatica, V, 2012.
 7. Zagreber Germanistische Beitrage 20, 2012.