logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće – akad. god. 2015/2016.

Raspored održavanja sjednica Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2015./2016.

 1. sjednica: 29. listopada 2015.
 2. sjednica: 19. studenoga  2015.
 3. sjednica: 17. prosinca 2015.
 4. sjednica: 21. siječnja 2016.
 5. sjednica: 18. veljače 2016.
 6. sjednica: 17. ožujka 2016.
 7. sjednica: 21. travnja 2016.
 8. sjednica: 19. svibnja 2016.
 9. sjednica: 16. lipnja 2016.
 10. sjednica: 14. srpnja 2016.
 11. sjednica: 22. rujna 2016.

Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2015./2016.

Dekan:

prof. dr. sc. Vlatko Previšić

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje:

izv. prof. dr. sc. Ivana Franić

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju:

prof. dr. sc. Branka Galić

Prodekan za organizaciju i razvoj:

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac

Prodekan za poslovanje:

doc. dr. sc. Domagoj Tončinić

Odsjek za anglistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković, član (doc. dr. sc. Iva Polak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Vanja Polić, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, član (doc. dr. sc. Janica Tomić, zamjena)

Odsjek za komparativnu književnost

 1. prof. dr. sc. Željka Matijašević, član (doc. dr. sc. Maša Grdešić, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, član (prof. dr. sc. Dean Duda, zamjena)
 3. doc. dr. sc. David Šporer, član (izv. prof. dr. sc. Slaven Jurić, zamjena)

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 1. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, član (prof. dr. sc. Dušan Marinković, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Zvonko Kovač, član (prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, zamjena)

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Zrinka Kovačević, član (doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Dalibor Blažina, član (prof. dr. sc. Katica Ivanković, zamjena)

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

 1. izv. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer, član (izv. prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Željka Čelić, član (prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Josip Užarević, član (izv. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, zamjena)

Odsjek za lingvistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša, član (doc. dr. sc. Krešimir Šojat, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Marko Tadić, član (prof. dr. sc. Ida Raffaelli, zamjena)

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

 1. prof. dr. sc. Mislav Ježić, član (dr. sc. Krešimir Krnic, viši predavač, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (doc. dr. sc. Goran Kardaš, zamjena)

Odsjek za hungarologiju i turkologiju

 1. doc. dr. sc. Orsolya Žagar-Szentesi, član (doc. dr. sc. Marta Andrić, zamjena)

Odsjek za klasičnu filologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Irena Bratičević, član (prof. dr. sc. Darko Novaković, zamjena)

Odsjek za fonetiku

 1. doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, član (doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, član (izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, zamjena)

Odsjek za kroatistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović, član (prof. dr. sc. Davor Dukić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, član (doc. dr. sc. Suzana Coha, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, član (doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Evelina Rudan, član (doc. dr. sc. Tanja Kuštović, zamjena)

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, član (izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, član (prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, zamjena)
 3. doc. dr.  sc. Tanja Bukovčan, član (prof. dr. sc. Jadranka Grbić, zamjena)

Odsjek za arheologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član (doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marcel Burić, član (izv. prof. dr. sc. Helena Tomas, zamjena)

Odsjek za sociologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, član (doc. dr. sc. Dragan Bagić, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Benjamin Čulig, član (prof. dr. sc. Davorka Matić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, član (doc. dr. sc. Petra Rodik, zamjena)

Odsjek za filozofiju

 1. izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin, član (prof. dr. sc. Lino Veljak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Davor Lauc, član (doc. dr. sc. Marko Tokić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič, član

Odsjek za pedagogiju

 1. doc. dr. sc. Ante Kolak, član (prof. dr. sc. Dubravka Maleš, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, član (doc. dr. sc. Zvonimir Komar, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, član (prof. dr. sc. Marko Palekčić, zamjena)

Odsjek za povijest

 1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, član (doc. dr. sc. Hrvoje Klasić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivica Prlender, član (izv. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Zrinka Blažević, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Štefanec, zamjena)
 4. prof. dr. sc. Damir Agičić, član (doc. dr. sc. Goran Hutinec, zamjena)

Odsjek za povijest umjetnosti

 1. izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica, član (doc. dr. sc. Ana Munk, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član (prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Nikolina Maraković, član (izv. prof. dr. sc. Marko Špikić, zamjena)

Odsjek za psihologiju

 1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, član (doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, član (prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Meri Tadinac, član (izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Mirjana Tonković, član (doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, zamjena)

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

 1. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član (izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Sanja Seljan, član (izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, član (doc. dr. sc. Nikola Ljubešić, zamjena)

Odsjek za germanistiku

 1. doc. dr. sc. Marija Lütze Miculinić, član (prof. dr. sc. Velimir Piškorec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Christine Magerski, član (izv. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

Odsjek za talijanistiku

 1. prof. dr. sc. Sanja Roić, član (prof. dr. sc. Morana Čale, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, član (izv. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjena)

Odsjek za romanistiku

 1. doc. dr. sc. Nina Lanović, član (doc. dr. sc. Petar Radosavljević, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član (izv. prof. dr. sc. Dražen Varga, zamjena)

Nastavna zvanja

 1. Tina Kužić, viša predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)
 2. dr. sc. Marica Čilaš-Mikulić, viša lektorica, član (Teo Radić, viši lektor, zamjena)

Suradnička zvanja

 1. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, viša asistentica, član (dr. sc. Tihana Rubić, viša asistentica, zamjena)
 2. dr. sc. Ina Miloglav, viša asistentica, član (dr. sc. Aleksandra Huić, viša asistentica, zamjena)
 3. dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica, član (dr. sc. Ajana Löw Stanić, viša asistentica, zamjena)
 4. Izvor Rukavina, znanstveni novak, član (dr. sc. Tibor Komar, viši asistent, zamjena)
 5. dr. sc. Maja Zeman, viša asistentica, član (dr. sc. Helena Stublić, viša asistentica, zamjena)

Centri i zavodi

 1. mr. sc. Vivijana Radman, viša predavačica, član (mr. sc. Ines Jelovčić, viša predavačica, zamjena)

Bibliotekari

 1. Irena Kranjec, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

Samostalne katedre

 1. mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica, član

Studenti

 1. Zrinka Breglec, član (Sarah Duspara, zamjena)
 2. Andrea Horvat, član (Mihaela Cik, zamjena)
 3. Nikica Kolar, član (Matija Vigato, zamjena)
 4. Petra Požgaj, član (Nikola Cerovac, zamjena)
 5. Ana Vragolović, član (Luka Lekčević, zamjena)
 6. Đurđica Degač, član (Antun Krljan, zamjena)
 7. Anja Grgurinović, član (Valentina Jambrušić, zamjena)
 8. Karlo Jurak, član (Josip Cmrečnjak, zamjena)
 9. Nikola Tomašegović, član (Hrvoje Miloloža, zamjena)
 10. Vinko Drača, član (Marija Dejanović, zamjena)
 11. Zvonimir Glavaš, član (Anja Martinčević, zamjena)
 12. Irina Masnikosa, član (Andrea Kovač, zamjena)
 13. Mislav Žitko, član (Ivana Mihaela Žimbrek, zamjena)