logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Izbori za Studentski zbor 2017

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta

 


Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedeni 28. i 29. ožujka 2017. god.

 


Odluka Izbornog povjerenstva o odbijenim kandidaturama

Odluka Izbornog povjerenstva za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta

 


Povjerenstvo za prigovore za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta donijelo je sljedeću Odluku.

 


Izborno povjerenstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na osnovu pristiglih molbi studenta za status promatrača na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. god. donijelo Odluku o molbama studenta za status promatrača.

 


Izborno povjerenstvo Filozofskog fakulteta za izvođenje izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta donijelo je Odluku o kandidaturama za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta. Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo prigovora Povjerenstvu za prigovre za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta do 21. ožujka 2017. u 14 sati. Povjerenstvo će o žalbi odlučiti najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od podnošenja prigovora. Žalbe se Povjerenstvu za prigovore upućuju preko urudžbenog ureda (u omotnicama s naznakom “Povjerenstvo za prigovore za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta”).

 


Izborno povjerenstvo Filozofskog fakulteta za izvođenje izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta donijelo je Naputak o radu biračkog odbora za provođenje studentskih izbora i Uputu o pravima i dužnostima promatrača.

 


Popisi birača za Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

 

Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu propisuje:

Članak 14.

(3) Svaki student može od izbornog povjerenstva tražiti ispravak ili dopunu popisa birača najkasnije tri radna dana prije održavanja izbora. O zahtjevu će izborno povjerenstvo odlučiti bez odlaganja. Odluka izbornog povjerenstva je konačna.

Molimo sve studente da unaprijed provjere nalaze li se na popisu birača i da svoje zahtjeve (ispravke i dopune) upute Izbornom povjerenstvu preko urudžbenog ureda.

Kontakt adresa Izbornog povjerenstva: studizb@ffzg.hr

 


Izborno povjerenstvo Filozofskog fakulteta za izvođenje izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta donijelo je Odluku o imenovanju Biračkog odbora za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji će se održati u utorak, 28. ožujka 2017. i u srijedu 29. ožujka 2017.

 


Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

UPUTE ZA PREDAJU KANDIDATURA:
Kandidature za Studentski zbor Flozofskog fakulteta u Zagrebu mogu se podnijeti od 6. do 17. ožujka 2017. godine svakim radnim danom u Urudžbenom uredu (D01) od 9 do 14 sati. Student koji se kandidira dužan je priložiti u omotnici Kandidacijski obrazac zajedno s pripadajućim potrebnim prilozima (preslika indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz čl. 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, potvrdu studentske organizacije koja podržava kandidaturu ako takva postoji) s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“. Obavijest o potvrđivanju kandidature Izborno povjerenstvo će do 20. ožujka 2017. objaviti na web stranici Fakulteta. Odbačene kandidature Izborno će povjerenstvo objaviti 21. ožujka 2017. na web stranici Fakulteta. Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo do 22. ožujka uputiti žalbu Povjerenstvu za prigovore. Sukladno tome, Povjerenstvo za prigovore će u najkraćem mogućem roku procijeniti je li žalba kandidata opravdana te o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo. Nakon toga ponovno će biti objavljen popis kandidatura na stranicama Fakulteta te će taj popis biti konačan.

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ZA PROMATRANJE IZBORA:
Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao i drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, imaju se pravo prijaviti za promatranje Izbora najkasnije do 20. ožujka 2017. molbom u Urudžbeni ured naslovljenu na Izborno povjerenstvo (u molbi je obavezno navesti razloge i vlastoručno se potpisati).

Kontakt Izbornog povjerenstva: studizb@ffzg.hr

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor
Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva
Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore
Zapisnik sastanka Izbornog povjerenstva (03.03.2017.)
Pravilnik o izborima za Studentski zbor

Konačnu verziju kandidacijskog obrasca možete preuzeti ovdje: Kandidacijski obrazac