logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće – akad. god. 2016/2017.

Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2016/2017.

O. d. dekana:

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac

O. d. prodekana za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje:

izv. prof. dr. sc. Ivana Franić

O. d. prodekana za nastavu i studente:

doc. dr. sc. Marko Alerić

O. d. prodekana za znanost i međunarodnu suradnju:

doc. dr. sc. Tin Turković

O. d. prodekana za organizaciju i razvoj:

doc. dr. sc. Koraljka Posavec

O. d. prodekana za poslovanje:

doc. dr. sc. Domagoj Tončinić

Odsjek za anglistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković, član (doc. dr. sc. Iva Polak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Vanja Polić, član (izv. prof. dr. sc. Nataša Pavlović, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, član (doc. dr. sc. Janica Tomić, zamjena)

Odsjek za komparativnu književnost

 1. prof. dr. sc. Željka Matijašević, član (doc. dr. sc. Maša Grdešić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Tomislav Brlek, član (doc. dr. sc. Luka Bekavac, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Slaven Jurić, član (prof. dr. sc. Dean Duda, zamjena)

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

 1. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, član (doc. dr. sc. Marijana Bijelić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivana Latković, član (prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, zamjena)

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Zrinka Kovačević, član (doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Dalibor Blažina, član (prof. dr. sc. Katica Ivanković, zamjena)

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

 1. doc. dr. sc. Željka Čelić, član (prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivana Peruško, član (izv. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Tetyana Fuderer, član (izv. prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko, zamjena)

Odsjek za lingvistiku

 1. izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša, član (doc. dr. sc. Krešimir Šojat, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Marko Tadić, član (prof. dr. sc. Ida Raffaelli, zamjena)

Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

 1. prof. dr. sc. Mislav Ježić, član (mr. sc. Krešimir Krnic, viši predavač, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (doc. dr. sc. Goran Kardaš, zamjena)

Odsjek za hungarologiju i turkologiju

 1. prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, član (doc. dr. sc. Marta Andrić, zamjena)

Odsjek za klasičnu filologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Irena Bratičević, član (prof. dr. sc. Darko Novaković, zamjena)

Odsjek za fonetiku

 1. doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, član (doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, član (izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, zamjena)

Odsjek za kroatistiku

 1. prof. dr. sc. Davor Dukić, član (izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član (doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, zamjena)
 3. doc. Zrinka Božić Blanuša, član (doc. dr. sc. Evelina Rudan, zamjena)
 4. prof. dr. sc. Anđela Frančić, član (prof. dr. sc. Bernardina Petrović, zamjena)

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, član (izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, član (prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, zamjena)
 3. doc. dr.  sc. Tanja Bukovčan, član (prof. dr. sc. Jadranka Grbić, zamjena)

Odsjek za arheologiju

 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član (doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marcel Burić, član (doc. dr. sc. Dino Demicheli, zamjena)

Odsjek za sociologiju

 1. doc. dr. sc. Dragan Bagić, član (doc. dr. sc. Kruno Kardov , zamjena)
 2. doc. dr. sc. Petra Rodik, član (prof. dr. sc. Davorka Matić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, član (doc. dr. sc. Anton Vukelić, zamjena)

Odsjek za filozofiju

 1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Lino Veljak, zamjena)
 2. doc. dr. sc. Marija Selak, član (doc. dr. sc. Ivana Zagorac, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Marko Tokić, član (doc. dr. sc. Luka Bogdanić, zamjena)

Odsjek za pedagogiju

 1. doc. dr. sc. Ante Kolak, član (prof. dr. sc. Dubravka Maleš, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, član (doc. dr. sc. Zvonimir Komar, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, član (prof. dr. sc. Marko Palekčić, zamjena)

Odsjek za povijest

 1. doc. dr. sc. Ivica Prlender, član (doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Drago Roksandić, član (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, član (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Goran Hutinec, član (doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, zamjena)

Odsjek za povijest umjetnosti

 1. doc. dr. sc. Ana Munk, član (izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član (prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Nikolina Maraković, član (doc. dr. sc. Danko Šourek, zamjena)

Odsjek za psihologiju

 1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, član (doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, član (prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Meri Tadinac, član (izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina, zamjena)
 4. doc. dr. sc. Mirjana Tonković, član (doc. dr. sc. Andrea Vranić, zamjena)

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

 1. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član (prof. dr. sc. Sanja Seljan, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, član (izv. prof. dr. sc. Radovan Vrana, zamjena)
 3. doc. dr. sc. Darko Babić, član (doc. dr. sc. Kristina Kocijan, zamjena)

Odsjek za germanistiku

 1. doc. dr. sc. Marija Lütze Miculinić, član (prof. dr. sc. Velimir Piškorec, zamjena)
 2. izv. prof. dr. sc. Christine Magerski, član (izv. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)
 3. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel, član (doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, zamjena)

Odsjek za talijanistiku

 1. prof. dr. sc. Sanja Roić, član (prof. dr. sc. Morana Čale, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, član (izv. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjena)

Odsjek za romanistiku

 1. doc. dr. sc. Nina Lanović, član (doc. dr. sc. Petar Radosavljević, zamjena)
 2. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, član (doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, zamjena)
 3. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član (izv. prof. dr. sc. Dražen Varga, zamjena)

Nastavna zvanja

 1. Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, član (Jasna Ćirić, predavačica, zamjena)
 2. Inja Skender Libhard, viša lektorica, član (dr. sc. Antonio Juričić, viši lektor, zamjena)

Suradnička zvanja

 1. Hrvoje Tutek, asistent, član (dr. sc. Iva Kaić, poslijedoktorandica, zamjena)
 2. dr. sc. Tibor Komar, poslijedoktorand, član (dr. sc. Vinko Kovačić, poslijedoktorand, zamjena)
 3. dr. sc. Helena Stublić, poslijedoktorandica, član (dr. sc. Naida Mihal Brandl, poslijedoktorandica, zamjena)
 4. dr. sc. Ivona Grgurinović, poslijedoktorandica, član (dr. sc. Maja Zeman, poslijedoktorandica, zamjena)
 5. dr. sc. Svjetlana Salkičević, poslijedoktorandica, član (Luka Perušić, asistent, zamjena)

Centri i zavodi

 1. mr. sc. Vivijana Radman, viša predavačica, član (mr. sc. Ines Jelovčić, viša predavačica, zamjena)

Bibliotekari

 1. Irena Kranjec, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

Samostalne katedre

 1. mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica, član

Studenti

 1. Emirat Asipi, član (Marija Dejanović, zamjena)
 2. Lorena Drakula, član (Tea Radović, zamjena)
 3. Denis Gaščić, član (Toni Vavra, zamjena)
 4. Lucija Gegić, član (Norma Trkovnik, zamjena)
 5. Petra Kurtović, član (Buga Klara Blanuša, zamjena)
 6. Filip Tenšek, član (Eva Hoyt Nikolić, zamjena)
 7. Karlo Držaić, član (Karlo Jurak, zamjena)
 8. Veronika Mesić, član (Zrinka Breglec, zamjena)
 9. Tea Miroslavić, član (Aleksandar Dolić, zamjena)
 10. Sanja Šterk, član (Anja Grgurinović, zamjena)
 11. Vinko Drača, član (Ivan Reljić, zamjena)
 12. Zvonimir Glavaš, član (Mitja Ružojčić, zamjena)
 13. Martina Podboj, član (Irina Masnikosa, zamjena)
 14. Vanja Putarek, član (Nikola Tomašegović, zamjena)