Raspored tečajeva – zimski semestar 2017. / 2018.

line1tan

Engleski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ENGLESKI I (A 1.1)ponedjeljak - srijeda
POČETAK NASTAVE 02.10.2017.
18,00 - 19,30AleksićA 201
ENGLESKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda
POČETAK NASTAVE 02.10.2017.
19,30 - 21,00AleksićB 320
ENGLESKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30MiholjančanA 216
ENGLESKI VI (B 1.2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00ŠpiranecA 105 / A 111
ENGLESKI VIII (B 1)utorak - četvrtak
POČETAK NASTAVE 03.10.2017.
18,00 - 19,30BarbarićA 216
ENGLESKI X (B 2)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30MerlinA 209
ENGLESKI XI (C 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00JelovčićF 316
ENGLESKI XIII (C 1.3)utorak - četvrtak19,30 - 21,00BarbarićA 216
ENGLESKI XVII (C 2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30JelovčićF 316

Njemački jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
NJEMAČKI Ia (A 1.1)ponedjeljak - srijeda18,30 - 20,00Plićanić MesićA 215
NJEMAČKI Ib (A 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00ŠpiljakA 228 / A 215
NJEMAČKI IIa (A 1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpiljakA 228 / A 215
NJEMAČKI IIb (A 1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠnjarićA 301
NJEMAČKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30ŠpiljakA 301 / A 223
NJEMAČKI Va (B 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00MalenicaA 118
NJEMAČKI Vb (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30MalenicaA 118
NJEMAČKI VI (B 1.2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00MiholjančanA 216
NJEMAČKI VII (B 1)ponedjeljak - srijeda20,00 - 21,30Plićanić MesićA 215
NJEMAČKI VIII (B 2.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30LandsmanA 102
NJEMAČKI IX (B 2)
utorak - četvrtak19,30 - 21,00LandsmanA 102
NJEMAČKI VIS. KONV. (C 1.1)utorak18,30 - 21,00Plićanić MesićA 215

Talijanski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
TALIJANSKI I (A 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30
FabrioA 213
TALIJANSKI II (A 1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00FabrioA 213
TALIJANSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00FabrioB 324
TALIJANSKI V. (B 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30FabrioB 324

Francuski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
FRANCUSKI Ia (A 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00GvajecA 309
FRANCUSKI Ib (A 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00KrajcarA 122
FRANCUSKI II (A 1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00KrajcarA 122
FRANCUSKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30GvajecA 309
FRANCUSKI IX (B 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00GvajecA 309
FRANCUSKI X (B 2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30GvajecA 309
FRANCUSKI XI (C 1.1) utorak - četvrtak
POČETAK NASTAVE 03.10.2017.
18,00 - 19,30KrajcarB 320

Španjolski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠPANJOLSKI Ia (A 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30OreškovićA 102
ŠPANJOLSKI Ib (A 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30OreškovićA 116
ŠPANJOLSKI II (A 1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00MatijevićA 116
ŠPANJOLSKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00OreškovićA 102
ŠPANJOLSKI IV (A 2)utorak - četvrtak19,30 - 21,00OreškovićA 116
ŠPANJOLSKI VII (B 1.3)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30MatijevićA 116

Ruski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
RUSKI I (A 1.1)ponedjeljak - srijeda
POČETAK NASTAVE 27.09.2017.
19,30 - 21,00ŠpekA 224
RUSKI II (A 1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00ŠpekA 213
RUSKI IV (A 2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpekA 213
RUSKI KONV. (B 2 / C 1)utorak
POČETAK NASTAVE 03.10.2017.
18,00 - 19,30VeršićA 204

Švedski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠVEDSKI I (A 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30EćimovićF 316
ŠVEDSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak
POČETAK NASTAVE 03.10.2017.
18,00 - 19,30EćimovićA 105 / A 205
ŠVEDSKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00EćimovićF 316

line1tan