Raspored predavanja – ljetni semestar 2018. / 2019.

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Za informacijske stručnjake Iautorak12:30 - 14:00 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Ibutorak14:00 - 15:30 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Icutorak15:30 - 17:00 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Idčetvrtak12:30 - 14:00 hE 319Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Iečetvrtak14:00 - 15:30 hE 319Petra Barbarić, predavač
Svi odsjecičetvrtak16:15 - 17:45 hA 102Petra Barbarić, predavač
Sociologija Iautorak08:45 - 10:15 hA 220mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Ibutorak10:15 - 11:45 hA 220mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Icčetvrtak15:30 - 17:00 hA 220mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda11:00 - 12:30 hA 205mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda12:30 - 14:00 hA 104mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecičetvrtak14:00 - 15:30 hA 111mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Psihologija Iasrijeda09:30 - 11:00 hA 229Petrica Aleksić, prof.
Psihologija Ibsrijeda11:15 - 12:45 hA 229Petrica Aleksić, prof.
Psihologija Icsrijeda13:00 - 14:30 hA 229Petrica Aleksić, prof.
Svi odsjeciponedjeljak14:00 - 15:30 hA 112Petrica Aleksić, prof.
Svi odsjeciponedjeljak15:30 - 17:00 hA 112Petrica Aleksić, prof.
Svi odsjeciutorak14:00 - 15:30 hA 112Petrica Aleksić, prof.
Svi odsjeci ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Pedagogija jednopredmetnaponedjeljak12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci utorak11:00 - 12:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeciutorak12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda08:00 - 09:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda09:30 - 11:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač

Njemački jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci -
Njemački jezik za ak. potrebe 2
+ Dipl. studij - POČETNICI (A 1.1) - IZBORNI
ponedjeljak15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njemački jezik za ak. potrebe 2 i 4
(studenti koji su odslušali i
položili Njemački jezik za ak. potrebe 3)
+ Dipl. studij - POČETNICI/NAPREDNI (A 1.2)
ponedjeljak17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njemački za ak. potrebe 2
+ Dipl. studij - III. god. učenja (A 2)
utorak17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački za ak. potrebe 2
+ Diplomski studij - V. god. učenja (B 1)
utorak15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za ak. potrebe 2
+ Dipl. studij - POČETNICI (A 1.1) - IZBORNI
srijeda15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački za ak. potrebe 2 i 4
+ Dipl. studij - IX. godina učenja (B 2)
srijeda17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - početnici (A 1)utorak15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 5. i 9. godina učenja (B1 i B2)srijeda09:30 - 11:00 hA 315dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 3. godina učenja (A 2)srijeda11:00 - 12:30 hA 215dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 2./3. godina učenja (A 2)četvrtak09:30 - 11:00 hA 111dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - napredni početnici
(2. godina učenja, A 1.2),
Njemački jezik za ak. potrebe 4
(studenti koji su već odslušali i
položili ispit Njemački jezik za ak. potrebe 3)
četvrtak11:00 - 12:30 hF 316dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - početnici (A 1)četvrtak16:15 - 17:45 hA 215dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač

Francuski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja) srijeda09:30 - 11:00 hA 106Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda11:00 - 12:30 hA 106Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)četvrtak09:30 - 11:00 hF 316Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)četvrtak11:00 - 12:30 hA 111Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak09:30 - 11:00 hA 122Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak11:00 - 12:30 hA 106Jasna Ćirić, predavač

Španjolski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda14:00 - 15:30 hA 104dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (4. godina učenja)petak15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 301Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)ponedjeljak12:30 - 14:00 hA 111Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)utorak09:30 - 11:00 hB 310 AAna Matijević, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 228Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak09:30 - 11:00 hA 102Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)četvrtak11:45 - 13:15 hA 112Ana Matijević, predavač

Talijanski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja) utorak09:30 - 11:00 hA 215mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 112mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)utorak12:30 - 14:00 hA 112mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda09:30 - 11:00 hA 122mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda11:00 - 12:30 hA 128mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (3. i 4. godina učenja)srijeda12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač

Ruski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 106dr. sc. Sanja Veršić, naslovni predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 106dr. sc. Sanja Veršić, naslovni predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak16:15 - 17:45 hA 312dr. sc. Sanja Veršić, naslovni predavač