Raspored predavanja – ljetni semestar 2016. / 2017.

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Za informacijske stručnjake Iautorak12:30 - 14:00 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Ibutorak14:00 - 15:30 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Icutorak15:30 - 17:00 hA 104Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Idčetvrtak12:30 - 14:00 hE 319Petra Barbarić, predavač
Za informacijske stručnjake Iečetvrtak14:00 - 15:30 hE 319Petra Barbarić, predavač
Svi odsjecičetvrtak16:15 - 17:45 hA 102Petra Barbarić, predavač
Svi odsjecipetak09:30 - 11:00 hA 112Petra Barbarić, predavač
Sociologija Iapetak08:00 - 09:30 hA 111mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Ibpetak09:30 - 11:00 hA 111mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Icčetvrtak08:00 - 09:30 hA 220mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda11:00 - 12:30 hA 205mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda12:30 - 14:00 hA 104mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecičetvrtak14:00 - 15:30 hA 111mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Psihologija Iasrijeda09:30 - 11:00 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Psihologija Ibsrijeda11:15 - 12:45 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Psihologija Icsrijeda13:00 - 14:30 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeci (Eng. jezik za ak. potrebe 2)ponedjeljak15:30 - 17:00 hA 112Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeci (Eng. jezik za ak. potrebe 2)srijeda15:30 - 17:00 hA 112Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeci (Eng. jezik za ak. potrebe 4)ponedjeljak14:00 - 15:30 hA 112Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeci ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Pedagogija jednopredmetnaponedjeljak12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci utorak11:00 - 12:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeciutorak12:30 - 14:00 hB 320mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda08:00 - 09:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda09:30 - 11:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač

Njemački jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci -
Njem. jezik za ak. potrebe 2
+ Dipl. studij
- POČ. (A 1.1) - IZBORNI
ponedjeljak15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njem. jezik za ak. potrebe 2 i 4
(stud. koji su odslušali i
položili
Njem. jezik
za ak. potrebe 3)
+ Dipl. studij - POČ./NAPR.
(A 1.2)
ponedjeljak17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njem. za ak.
potrebe 2 +
Dipl. studij - 3. god. učenja (A 2)
utorak17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njem. za ak.
potrebe 2 +
Dipl. studij - 5. god. učenja (B 1)
utorak15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njem. za ak.potrebe 2
+ Dipl. studij
- POČ. (A 1.1) - IZBORNI
srijeda15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci -
Njem. za ak.
potrebe 2 i 4
+ Dipl. studij -
IX. god. učenja (B 2)
srijeda17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - poč. (A 1)utorak15:30 - 17:00 hA 112Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 5. (B 1) i
9. god. učenja (B 2)
srijeda09:30 - 11:00 hA 315Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci -
3. god. učenja (A 2)
srijeda11:00 - 12:30 hA 215Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci -
2. i 3. god. učenja
(A 2)
četvrtak09:30 - 11:00 hA 111Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci -
nap. početnici (2. god. učenja, (A 1.2)) ,
Njem. jezik za ak.
potrebe 3
- studenti koji
su već odslušali
i položili
ispit Njem. jezik
za ak. potrebe 2
četvrtak11:00 - 12:30 hF 316Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci -
početnici (A 1)
četvrtak16:15 - 17:45 hA 215Mirjana Šnjarić, viši predavač

Francuski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja) srijeda09:30 - 11:00 hA 106Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda11:00 - 12:30 hA 106Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)četvrtak11:00 - 12:30 hA 111Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)četvrtak12:30 - 14:00 hF 316Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak09:30 - 11:00 hA 213Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak11:00 - 12:30 hA 106Jasna Ćirić, predavač

Španjolski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda14:00 - 15:30 hA 104dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (4. godina učenja)petak15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 301Ana Matijević, stručni suradnik
Svi odsjeci (2. godina učenja)ponedjeljak12:30 - 14:00 hA 111Ana Matijević, stručni suradnik
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 228Ana Matijević, stručni suradnik
Svi odsjeci (3. godina učenja)utorak14:00 - 15:30 hA 112Ana Matijević, stručni suradnik
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak11:45 - 13:15 hA 112Ana Matijević, stručni suradnik
Svi odsjeci (2. godina učenja)četvrtak09:30 - 11:00 hA 102Ana Matijević, stručni suradnik

Talijanski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja) utorak09:30 - 11:00 hA 215mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 112mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)utorak12:30 - 14:00 hA 112mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda09:30 - 11:00 hA 122mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda11:00 - 12:30 hA 122mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (3. i 4. godina učenja)srijeda12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač

Ruski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 106dr. sc. Sanja Veršić
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 106dr. sc. Sanja Veršić