dr. sc. Branka Barčot

 

       bbarcot@ffzg.hr

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime Dr. sc. Branka Barčot, poslijedoktorandica
Elektronička pošta bbarcot@ffzg.hr
Državljanstvo hrvatsko
Mjesto i datum rođenja Split, 16.10.1981.

 

Matični broj znanstvenika 309334

 

 

Radno iskustvo

 

 

• Datumi (od – do) od 1.10.2008. – danas
Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

Katedra za ruski jezik

Naziv radnog mjesta znanstvena novakinja/asistentica; od 1.09.2014. poslijedoktorandica
Područje rada znanstveno-istraživačka djelatnost i izvođenje nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini

 

• Datumi (od – do) od rujna 2009.
Ustanova zaposlenja Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

Ivana Lučića 3, Zagreb

Naziv radnog mjesta profesor njemačkog i ruskog jezika
Funkcija
Područje rada nastava njemačkog i ruskog jezika
 

• Datumi (od – do)

 

veljača 2007. – veljača 2009.

Ustanova zaposlenja škola stranih jezika “Sputnik”, Krajiška ul. 27, Zagreb
Naziv radnog mjesta profesor njemačkog i ruskog jezika
Područje rada nastava njemačkog i ruskog jezika

 

• Datumi (od – do) veljača 2007. – veljača 2008.
Ustanova zaposlenja American International School of Zagreb, Voćarska 106, Zagreb
Naziv radnog mjesta profesor njemačkog jezika
Područje rada nastava njemačkog jezika

 

• Datumi (od – do) 1.5.2006. – 31.8.2006.
Ustanova zaposlenja turistička agencija “Atlas”, Dubrovnik
Naziv radnog mjesta turistički pratitelj/vodič
Područje rada turizam

 

• Datumi (od – do) 11.07. 2015. & 13.01.2018.
Ustanova zaposlenja Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (HSUST), Draškovićeva 25, Zagreb
Naziv radnog mjesta predavač
Područje rada obuka sudskih tumača za njemački jezik (jezične vježbe)

 

 

Školovanje

 

 

Datum 1.10.2008.-18.07.2014.
Mjesto Zagreb
Ustanova Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Poslijediplomski doktorski studij lingvistike
Zvanje Dr.sc. iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije

18.06.2015. – izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika

 

Datum 02.06.2008.
Mjesto Zagreb
Ustanova Županijski sud
Zvanje sudski tumač za njemački i ruski jezik

 

Datum 2000.-2006.
Mjesto Zagreb
Ustanova Filozofski fakultet: Studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti
Zvanje profesor njemačkoga i ruskoga jezika i književnosti

 

 

 

Područja znanstveno-istraživačkog interesa

 

 

 

 

lingvokulturologija, frazeologija, frazeografija, translatologija, semantika

 

Redovito sudjelovanje na međunarodnim konferencijama u inozemstvu i kod nas te objavljivanje znanstvenih i stručnih radova

(usp. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334)

B. Barčot je kao novakinja primljena na projekt MZOS-a Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika (130-1300869-0791; glavni istraživač Željka Fink Arsovski) koji je 31. 12. 2013. godine završen. U međuvremenu je aktualan novi projekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost (Primjena frazeološke teorije na frazeografiju, 4054; glavni istraživač Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot suradnica. Bila je i suradnica na projektima potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (1-906-2422, Sveučilište u Zagrebu, od listopada 2013. do srpnja 2014.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt), te Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima (isti glavni istraživač). Trenutno surađuje na projektu potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu Animalističke slike u frazeološkom blagu (isti glavni istraživač) (početak je srpanj 2017.).

 

Usavršavanje

 

Godina

od 2007. – danas
Mjesto Zagreb
Ustanova
Područje stručno usavršavanje na seminarima u organizaciji izdavačkih kuća Hueber i Langenscheidt u suradnji s Goethe Institutom
 
Godina srpanj 2011.
Mjesto Irkutsk, Rusija
Ustanova Međunarodna ljetna škola ruskoga jezika i kulture «Exploring Siberia ’11»
Područje rusistika
 

 

Godina srpanj 2010.
Mjesto Moskva, Rusija
Ustanova Državni institut za ruski jezik A.S. Puškina
Područje rusistika

 

Godina kolovoz 2009.
Mjesto Bamberg, Njemačka
Ustanova Sprachschule “Treffpunkt”
Područje germanistika

 

Godina listopad  2005. – siječanj 2006.
Mjesto Berlin, Njemačka
Ustanova Humboldt Universität
Područje germanistika

 

Godina veljača 2005. – srpanj 2005.
Mjesto Sankt-Peterburg, Rusija
Ustanova Nevski institut jezika i kulture
Područje rusistika

 

Godina rujan 2003.
Mjesto Varna, Bugarska
Ustanova DAAD
Područje germanistika

 

 

Godina kolovoz 2001.
Mjesto Heidelberg, Njemačka
Ustanova Karl Ruprecht Universität
Područje germanistika

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Materinji jezik hrvatski

 

Strani jezici

 

Jezik njemački, ruski, engleski
Govori njemački, ruski, engleski
Piše njemački, ruski, engleski
Čita njemački, ruski, engleski

 

Socijalne vještine i kompetencije izražene komunikacijske vještine i timski rad (2004. – 2007. sudjelovanje u osnivanju samostalnog hrvatskog ogranka Youth For Understanding, organizacije koja provodi programe razmjene srednjoškolaca)

 

Organizacijske vještine i kompetencije U akademskoj godini 2013./2014. aktivno sudjelovanje u radu Zagrebačkoga lingvističkog kruga kao zamjenica voditeljice, a u akademskoj godini 2014./2015. obnašanje funkcije voditeljice Zagrebačkoga lingvističkog kruga.

 

Tehničke vještine i kompetencije računalna pismenost (Windows, Word, Power Point)

 

Vozačka dozvola da

 

Dodatni podaci Članstvo u stručnim udrugama:

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku