dr. sc. Ivana Špiranec

 

 

 

ispirane1@tvz.hr

 

ŽIVOTOPIS

 

BIOGRAFIJA

 

2003.                                            – diplomirala engleski i talijanskI jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2011.                                                     – doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja engleskog jezika struke (znanstveni interesi: analiza terminologije, kognitivna lingvistika, neurolingvistika, metodika nastave, interkulturalnost)

2001. – 2008.                                      – rad u tečajevima s djecom i odraslim polaznicima u školama stranih jezika

2015. – danas                                     – rad u tečajevima u Centru za strane jezika Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2004. – danas                                     – zaposlena na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu gdje predaje engleski jezik struke, od 2017. u zvanju je profesora visoke škole

2012. – 2016.                                      – držala nastavu engleskog jezika struke na tehničkim fakultetima u Njemačkoj, Portugalu, Litvi, Španjolskoj i Estoniji

 

 

STRUČNA I ZNANSTVENA USAVRŠAVANJA

 

2002.                                     Laboratorio Internazionale della Communicazione, Gemona, Italija

2003.                                     Harrow House, London, Velika Britanija

2013.                                     Words: structure, meaning, acquisition, processing, Trondheim, Norveška

2015.                                     Summer School of Scientific Communication, Split, Hrvatska

2017.                                     IQLA-GIAT Summer school, University of Padova, Italija

 

IZLAGANJA, RADOVI I PRIRUČNICI

 

2004.- danas                        Održala je brojne stručne radionice te znanstvena izlaganja na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu; su/autorica je 5 priručnika za poučavanje engleskog jezika te 1 terminološkog rječnika; kao i 18 stručnih/ znanstvenih radova.