dr. sc. Sanja Veršić

 

sanja_ver@yahoo.com

 

 

Biografija

2014/2015. izvodi tečajnu nastavu ruskog jezika i od 2015/2016. kolegij Ruski jezik za akademske potrebe u svojstvu vanjske suradnice u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2012 – 2013. honorarno održavanje nastave talijanskog jezika (Svjetski jezici Zagreb),  privatna poduka i prevođenje s ruskoga

  1. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistike na temu „Koncepcija prostora Pavla Florenskoga u kontekstu ruskoga kozmizma“
  2. usmeno prevođenje za potrebe Vlade RH na i s talijanskog i ruskog (Kazahstan)
  3. magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja znanosti o književnosti, na temu „Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana“

1996 – 2011. nastavnica talijanskog jezika u Društvu Dante Alighieri, Zagreb

  1. honorarna prevoditeljica ruskog jezika u građevinskom sektoru, Conip G.m.b.H. (Moskva, Ruska Federacija)
  2. prevoditeljica ruskog jezika u građevinskom sektoru, Hidroelektra d.d. (Jalta, Krim)
  3. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu talijanski jezik i književnost i ruski jezik i književnost