Petra Bručić

Petra Bručić rođena je i odrasla u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine magistrirala je kroatistiku i germanistiku, a godinu kasnije u Nizozemskoj na Sveučilištu u Leidenu nizozemski jezik. Od 2012. godine pohađa Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te izvodi jezične vježbe na preddiplomskom i diplomskom studiju Nederlandistike. Redovito se usavršava na međunarodnim radionicama i seminarima, među ostalim u području opće lingvistike, didaktike u nastavi stranih jezika, zatim prevođenja, kulturalne razmjene i interkulturalne komunikacije, europske baštine…