Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
30. 01. 2018.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
06. 02. 2018.16 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
13. 02. 2018.12 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
06. 02. 2018.15 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 112
13. 02. 2018.18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
20. 02. 2018.12 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
12. 06. 2018. 15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
19. 06. 2018. 15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
11. 07. 2018. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
12. 06. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
19. 06. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
26. 06. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
11. 09. 2018. 12 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
18. 09. 2018. 12 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
25. 09. 2018. 17 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
14. 09. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
21. 09. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
28. 09. 2018. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315