Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
30. 01. 2017.15 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
07. 02. 2017.13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
21. 02. 2017.13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIMirjana Šnjarić
13. 02. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324
16. 02. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324
20. 02. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
12. 06. 2017. 15 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
19. 06. 2017. 15 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
04. 07. 2017. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIMirjana Šnjarić
12. 06. 2017. 18 : 00 hMirjana ŠnjarićA 315
19. 06. 2017. 18 : 00 hMirjana ŠnjarićA 315
26. 06. 2017. 18 : 00 hMirjana ŠnjarićA 315

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
05. 09. 2017.13 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
14. 09. 2017.13 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
19. 09. 2017.13 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
DEKANSKIAzra Plićanić Mesić
27. 09. 2017.16 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIMirjana Šnjarić
08. 09. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324
15. 09. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324
22. 09. 2017.14 : 00 hMirjana ŠnjarićB 324