Raspored ispita

line1tan

Francuski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIJasna Ćirić
01. 02. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106
08. 02. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106
15. 02. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106

ZIMSKI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIJasna Ćirić
23. 03. 2017.11 : 00 hJasna ĆirićB 326
20. 04. 2017.11 : 00 hJasna ĆirićB 326
18. 05. 2017.11 : 00 hJasna ĆirićB 326

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIJasna Ćirić
14. 06. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106
21. 06. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106
28. 06. 2017.12 : 45 hJasna ĆirićA 106

LJETNI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIJasna Ćirić
14. 06. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106
21. 06. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 106

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIJasna Ćirić
06. 09. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 102
12. 09. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 102
20. 09. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 102
DEKANSKIJasna Ćirić
27. 09. 2017.10 : 30 hJasna ĆirićB 326

JESENSKI ISPITNI ROKOVI studenti upisani u predbolonjske programe 
IZVANREDNIJasna Ćirić
06. 09. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 102
12. 09. 2017.10 : 00 hJasna ĆirićA 102
DEKANSKIJasna Ćirić
27. 09. 2017.10 : 30 hJasna ĆirićB 326