Raspored ispita

line1tan

Ruski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
02. 02. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
09. 02. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
16. 02. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Ljetni ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
14. 06. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
21. 06. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
28. 06. 2018.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Jesenski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
04. 09. 2018. 16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
20. 09. 2018. 16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
27. 09. 2018. 16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305