dr. sc. Sanja Veršić

line1tan

 Konzultacije: petak,15:30 -16:30 h
Kabinet: B - 305
Telefon: +385 1 40 92 214
E-mail: sanja_ver@yahoo.com

Konzultacije u rujnu održavat će se
na datume održavanja ispita u sobi B-305 i u dogovoru sa studentima.
line1tan