Groupes d’études

14. siječnja 2016. godine u razdoblju od 17 do 20 sati u salle CRU će se održati grupa za učenje kao priprema za kolokvij iz kolegija “Francuska sintaksa”. Pozivamo sve polaznike kolegija da se priključe događaju!

Groupes d’études

“Groupes d’études” (grupe za učenje) projekt je koji je pokrenula Udruga studenata francuskoga jezika i književnosti (AELF) u cilju omogućavanja studentima da samoinicijativno organiziraju grupu za učenje za pojedini kolegij kako bi na lakši i zabavniji način savladali gradivo i položili ispite/kolokvije.

Studentima je omogućeno korištenje pomagala koja se nalaze u centru CRU (rječnici i gramatike, projektor, računala, ploča) kako bi se pospješilo lakše rješavanje zadataka i nedoumica.

Prva grupa za učenje (uspješno) je održana u Salle A107 – Centre de réussite universitaire (CRU) u četvrtak 26.11.2015. kada su studenti treće godine zajedno ponavljali gradivo za kolokvij iz kolegija Francuski jezik 5.

12305517_902507179844400_36699395_n

12309074_902507096511075_1187922709_n