logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
Opći podaci o postupku

 1. Uvjeti upisa

Pravo prijave za upis na jednopredmetne i dvopredmetne diplomske studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje su završile preddiplomski studij, te stekle akademski naziv sveučilišnog prvostupnika.

Pravo prijave za upis na diplomski studij u ak. godini 2017./2018. imaju i osobe koje su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirale dvopredmetni preddiplomski studij u kombinaciji trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija, pod uvjetom da su stekle ukupno najmanje 180 ECTS bodova, završile trogodišnji preddiplomski studij u kombinaciji, te na četverogodišnjem preddiplomskom studiju položile sve uvjetne ispite za upis u četvrtu godinu studija.

 

 1. Prijave za upis

Prijave za upis na diplomske studije primaju se do 27. rujna 2017. do 15 sati.

Svi pristupnici će se za upis prijavljivati online. Link i upute za prijavu bit će objavljeni na ovoj stranici.

Postupak prijava započinje objavljivanjem linka za prijave na ovim mrežnim stranicama. Molimo pristupnike da online prijavu ne započinju prije nego realiziraju preduvjete za prijavu (preduvjeti su opisani u sljedeća dva pasusa).

2.1 Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prije online prijave moraju u Studentskoj službi FF-a zatražiti izradu:

a) Potvrde o završenom preddiplomskom studiju

b) Prijepisa ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

Ti dokumenti će se tijekom i za potrebe upisa automatski povlačiti iz Studentske službe Filozofskog fakulteta i koristiti u digitalnom formatu. Tako da, nakon online prijave, ova kategorija pristupnika papirnate dokumente ne treba predavati.

2.2 Pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nakon online prijave, trebaju u Info-centru Fakulteta predati:

a) original ili kopiju svjedodžbe o završenom preddiplomskom studiju ili,

b) Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju

c) Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

Pristupnici koji upisuju jednopredmetni studij predaju jednu (1) kopiju a oni koji upisuju dvopredmetni studij predaju dvije (2) kopije dokumenata.

Tijekom prijava, pristupnici će imati online uvid u svoju prijavu i moći pratiti točnost podataka u njihovim digitalnim dokumentima koji će se koristiti tijekom i za potrebe upisa.

Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u postupku upisa na diplomski studij na Filozofskom fakultetu.

Troškovi postupka prijave i upisa iznose 350,00 kuna.

 

 1. Pravo upisa

Pristupnici koji se prijave na natječaj prijavljuju se za upis na određene jednopredmetne i dvopredmetne diplomske studije Filozofskog fakulteta.

3.1 Ukoliko broj prijava za upis na određeni diplomski studij ne prelazi upisnu kvotu za taj studij, upis na diplomski studij obavlja se na dva načina:

 1. pristupnici koji su završili istovjetne preddiplomske studije upisuju se na diplomske studije bez posebnog postupka
 2. pristupnici koji su završili neistovjetne preddiplomske studije prolaze kroz kvalifikacijski postupak na kojemu se, temeljem uvida u prijepis ocjena (ili u dodatak diplomi, ako se za time ukaže potreba), te intervjua s pristupnikom, određuju uvjeti pod kojima se kandidat može upisati na određeni studij.

3.2 Ukoliko je, međutim, broj prijava za upis na određene diplomske studije veći od upisne kvote za određeni diplomski studij, uključujući i one pristupnike koji su prethodno zadovoljili na kvalifikacijskom postupku, za upis na te studije može se organizirati razredbeni postupak.

U tom slučaju u sklopu razredbenog postupka vrednuju se postignuća pristupnika.

Kvalifikacijski i razredbeni postupak provodi povjerenstvo odsjeka koji izvodi diplomski studij.

 1. Na diplomski studij psihologije mogu se upisati samo pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem psihologije.

 

 1. Kvalifikacijski i razredbeni postupak

Kvalifikacijski postupak održava se 28. i 29. rujna, te 02. listopada 2017. godine.

Rezultati kvalifikacijskog postupka objavljuju se 02. – 03. listopada 2017. godine.

Studenti koji se nisu kvalificirali za prijavljeni studij mogu se, dana 04. listopada 2017. godine od 8 do 12 sati, prijaviti na drugi diplomski studij koji je istovjetan njihovom završenom preddiplomskom studiju tj. na studij za koji nije potreban kvalifikacijski postupak.

Temeljem rezultata kvalifikacijskog postupka 02. listopada 2017. godine objavljuje se:

 • lista diplomskih studija i pristupnika koji se mogu upisati na studij bez razredbenog postupka
 • lista diplomskih studija na kojima se provodi razredbeni postupak (obavijest će se za neke odsjeke objaviti i prije na odsječkim oglasnim medijima).

Razredbeni postupci održavaju se 02. i 03. listopada 2017. godine.

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se 04. listopada 2017. godine.

Uvid u testove moguć je 05. listopada 2015. godine do 13 sati.

Osoba koja je temeljem kvalifikacijskog odnosno razredbenog postupka stekla pravo upisa na samo jednom dvopredmetnom studiju a ne u drugom studiju, gubi pravo na upis.

Eventualne promjene u rasporedu i satnici održavanja kvalifikacijskog i razredbenog postupka, kao i sve dodatne upute objavit će se na internetskoj stranici Fakulteta i, prema potrebi na oglasnim pločama u auli Filozofskoga fakulteta i na oglasnim pločama odsjeka.

 

 1. Upis

Upisi u diplomske studije obavljat će se 04., 05. i 06. listopada 2017. godine u dvorani D-VII a zatim u Studentskoj službi. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 1. Obavijesti

Upis na izvanredni studij informacijskih znanosti/bibliotekarstvo provest će se po posebnom postupku, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni na ovim web stranicama i u medijima.

 

 1. Razlikovne obaveze

Informacije o razlikovnim obavezama dostupne su ovdje.

 

 

Detaljne upute o postupku prijave bit će objavljene uskoro.