logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
Početak i postupak prijava za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

Upute za pristupnike koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 

Prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija završavaju 27. rujna 2017. godine u 15 sati.

Prijave započinju ovom objavom i molimo pristupnike da ih obave što prije, kako bi se izbjegla gužva zadnjih dana prijava.

Tijekom prijava, pristupnici će imati online uvid u svoju prijavu. Pristupnici se za upis prijavljuju online, prijavom na sljedeći link.

1. KORAK – Prijaviti se na link za online prijave (preko stolnog računala, tableta ili mobilnog telefona)

2. KORAK – Uz pomoć online aplikacije popuniti podatke koji se od pristupnika traže
a) Prvi blok odnosi se na osobne podatke
b) Drugi blok odnosi se na završeni preddiplomski studij
c) Treći blok odnosi se na diplomski studij koji pristupnik želi upisati.

3. KORAK – Predati u Info-centru Filozofskog fakulteta, uz predočenje valjanog identifikacijskog dokumenta ‘papirnate’ dokumente:
a) original ili kopiju Svjedodžbe o završenom preddiplomskom studiju ili,
b) Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju
c) Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

Pristupnici koji se prijavljuju za jednopredmetni studij predaju jednu (1) kopiju a oni koji se prijavljuju za dvopredmetni studij predaju dvije (2) kopije dokumenata.

4. KORAK – Pristupnici koji nisu hrvatski državljani predaju u Info-centru kopiju putovnice ili osobne iskaznice ili potvrde o državljanstvu (uz predočenje originala tijekom prijava), kao i sve propisane dokumente o završenim studijima kojima raspolažu.

5. KORAK – Pristupnici koji to žele ili smatraju da je potrebno za određenu studijsku grupu, mogu tijekom prijava predati u Info-centru dokaze o svojim postignućima (objavljenim radovima i/ili dobivenim nagradama).

6. KORAK – Provjeriti status svoje prijave prema na popisu one studijske grupe/smjera koju je pristupnik prijavio. Provjera se može obaviti preko istog linka.

Radno vrijeme Info-centra je sljedeće:

19.-22. rujna 2017. od 9.00 – 14.00 sati               25.-27. rujna 2017. od 9.00 – 15.00 sati

U tom vremenu bilo koji pristupnik koji ima bilo kakav problem s prijavom može u Info-centru zatražiti pomoć ili savjet na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr. Informacije o razredbenom postupku mogu se dobiti i na pripadajućim odsjecima.

Ako neki pristupnik želi izmijeniti ili korigirati svoje podatke iz prijave, mora to obaviti osobno u Info-centru prije završetka prijava.

7. KORAK – Svi pristupnici trebaju uplatiti upisninu od 350 kuna, koja se odnosi na troškove razredbenog postupka i upisa. Upisninu od 350,00 kuna, potrebno je uplatiti na žiro račun Filozofskog fakulteta:

IBAN:  HR1823600001101311177     Model: HR00   U rubriku ‘Poziv na broj primatelja’ upisati sljedeće: svoj OIB – 1008. U rubriku ‘Opis plaćanja’ upisati Upisnina Diplomskog studija. Primjer ispunjene uplatnice možete vidjeti ovdje. Dokaz da je upisnina uplaćena (uplatnicu) pristupnici će predočiti kada dođu na upise (04.-06. listopada 2017.). Bez predočenja uplatnice tijekom upisa pristupnik se neće moći upisati.