logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
Obavijest

Molimo sve pristupnike koji su u međuvremenu prikupili neke nove dokumente potrebne za upis u 1. godinu diplomskih studija, da ih što prije predaju:

  1. Odgovarajućim odsjecima
  2. U Info-centru – ako su odsjeci već završili kvalifikacijske postupke.