logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
Popis pristupnika koji su ostvarili pravo paralelnog upisa / upisa dodatnog diplomskog studija

POPIS PRISTUPNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO PARALELNOG UPISA (pravo se može aktivirati ako je pristupnik tijekom kvalifikacijskog i/ili razredbenog postupka zadovoljio sve uvjete i stekao pravo upisa):

 1. Ingrid Sokolović
 2. Dajana Taradi
 3. Tomislav Kostović
 4. Igor Krnjeta
 5. Andrija Banović
 6. Ana Perić
 7. Josip Humjan
 8. Tajana Kuznicov
 9. Andrijana Petina
 10. Tea Miroslavić
 11. Dijana Dokmanović
 12. Ivan Grkeš
 13. Nina Matošević
 14. Andrea Saik
 15. Eni Milek
 16. Marta Pokos
 17. Benedikta Brblić
 18. Brigita Blagajac

 

POPIS PRISTUPNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA DODATNOG DIPLOMSKOG STUDIJA (pravo se može aktivirati ako je pristupnik tijekom kvalifikacijskog i/ili razredbenog postupka zadovoljio sve uvjete i stekao pravo upisa):

 1. David Fudurić
 2. Duje Jerković
 3. Eugen Lovro Kebet
 4. Josip Režek