logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
REZULTATI KVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA ZA UPIS U 1. Godinu DIPLOMSKIH STUDIJA

Svaki pristupnik/pristupnica može pregledati rezultate na odsjeku/smjeru koji je prijavio/la, na sljedećem linku: http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg

Za one pristupnike koji su ostvarili pravo upisa piše smjer, za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa uz razlikovne bodove, piše broj razlikovnih bodova koji im je određen, a navedeno je i koji pristupnici nisu ostvarili pravo upisa.

Oni pristupnici kod kojih se u rubrici ‘nepotpuna dokumentacija’ nalazi  oznaka DA, moraju na upis donijeti papirnatu dokumentaciju.

NAPOMENA: na upise treba donijeti uplatnicu kojom se dokumentira uplaćena UPISNINA.