Upisi u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

PRIJAVE ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE

Prijave za upis na diplomske studije primaju se online i u Informativnom centru Filozofskog fakulteta (‘papirnata dokumentacija’ samo za one pristupnike za koje je to niže posebno navedeno) od 27. kolovoza do 26. rujna 2018.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu se prijaviti samo online na sljedećem linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg i NE TREBAJU predavati ‘papirnate’ dokumente osim onih studenata Filozofskog fakulteta koji su upisani prema članku 25. Pravilnika o studiranju (kombinacija 4+1 i 3+2 studija), zbog čega moraju predati svoje ‘papirnate’ dokumente u Informativnom centru.

Pristupnici koji NISU završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, uz online prijavu za upis na linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg, prilažu i sve dokumente propisane općim uvjetima Natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrde o završenom trogodišnjem dvopredmetnom preddiplomskom studiju.

Propisane dokumente treba predati u Informativni centar Filozofskog fakulteta najkasnije do 26. rujna 2018.

Troškovi postupka prijave i upisa za sve pristupnike iznose 350,00 kuna.

Pristupnici koji NISU završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu potvrdu o uplati trebaju predočiti tijekom postupka prijave (najkasnije do 26. rujna 2018.).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu potvrdu o uplati trebaju predočiti najkasnije u trenutku upisa.

 

KVALIFIKACIJSKI I RAZREDBENI POSTUPAK

Kvalifikacijski postupak održava se 27. i 28. rujna 2018. godine.

Popis diplomskih studija na kojima će se provoditi razredbeni postupak objavljuje se najkasnije 28. rujna. Raspored i satnica održavanja kvalifikacijskog i razredbenog postupka, kao i sve dodatne upute objavit će se na oglasnim pločama odsjeka a prema potrebi i na internetskoj stranici Fakulteta.

Razredbeni postupci održavaju se najkasnije 1. listopada 2018. godine.

Rezultati kvalifikacijskog postupka objavljuju se 1.-2. listopada 2018. godine.

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se 2. listopada 2018. godine.

Uvid u testove/rezultate razredbenog postupka moguć je 2. listopada 2018. od 9 do 10 sati.

Pristupnici koji se nisu kvalificirali za prijavljeni studij mogu se, dana 2. listopada 2018. od 8 do 12 sati, prijaviti na drugi diplomski studij koji je istovjetan njihovom završenom preddiplomskom studiju tj. na studij za koji nije potreban kvalifikacijski postupak.

Pristupnik koji je temeljem kvalifikacijskog odnosno razredbenog postupka stekao pravo upisa na samo jedan dvopredmetni studij u kombinaciji gubi pravo na upis.

Upis

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 3. do 5. listopada 2018. u D-VII i u Studentskoj službi.

Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Detaljnije informacije o diplomskim studijima mogu se pronaći na Internet stranici Fakulteta www.ffzg.unizg.hr. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr.

Natječaj za upis na izvanredni studij Informacijske znanosti/Bibliotekarstvo provest će se po posebnom postupku, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni u medijima. Iznos participacije u školarini za izvanredni studij Bibliotekarstva iznosi 7.200,00 kn godišnje.