Kriteriji za upis na diplomski studij pedagogije

Odsjek za pedagogiju objavio je kriterije za upis u 1. godinu diplomskih studija za ak. god. 2018./2019. Kriteriji su objavljeni na stranicama Odsjeka a svi zainteresirani mogu ih vidjeti na ovoj poveznici.