Rezultati upisa u 1. godinu diplomskih studija

Rezultate kvalifikacijskih postupaka pristupnici mogu vidjeti na sljedećoj poveznici: http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg.

Na toj poveznici svaki pristupnik može provjeriti je li ostvario pravo upisa.
Kod pristupnika koji nisu ostvarili pravo upisa stoji formulacija ‘Nije ostvareno pravo upisa’.
Pristupnici koji su prijavili dvopredmetni studij moraju imati ostvareno pravo upisa na oba prijavljena smjera.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju  doći na upise, prema već prije objavljenom rasporedu:

  • U srijedu, 3. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od A do H
  • U četvrtak, 4. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od I do R
  • U petak, 5. listopada 2018. od 14.30 – 17.00 sati za prezimena od S do Ž.

Tijekom postupka upisa 3. – 5.10.2018., svi pristupnici trebaju u D-VII predočiti:
– osobnu identifikacijsku ispravu
– potvrdu o uplaćenoj upisnini
– dvije (2) fotografije u boji, dimenzija 40×60 mm.

i papirnate dokumente, kako je definirano u prijašnjim obavijestima o procedure upisa na ovoj web stranici.

Naknadne prijave za one smjerove na kojima je ostalo nepopunjenih mjesta moguće su a pri tome je potrebno poštovati sljedeću proceduru:

  1. ispitati na konkretnom Odsjeku ima li na tom smjeru slobodnih mjesta
  2. preliminarno provjeriti s voditeljem upisa na Odsjeku da li pristupnik zadovoljava temeljne uvjete za upis (priložiti papirnatu dokumentaciju)
  3. ako da, voditelj upisa na Odsjeku treba poslati mail u Info-centar i potvrditi da se pristupnik može prijaviti u online sustav prijava
  4. u Info-centru pristupnik se prijavljuje u sustav
  5. pristupnik piše molbu prodekanici za nastavu i studente (urudžbirati molbu)
  6. Na temelju pozitivno riješene molbe voditelj upisa na Odsjeku odobrava pravo upisa
  7. Na kraju, pristupnik se upisuje u Studentskoj službi.