Opći podaci o postupku

1. Uvjeti upisa

Pravo prijave za upis na diplomske studije Filozofskog fakulteta imaju sve pristupnice i pristupnici koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika.

Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju i one pristupnice i pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija i to ukoliko su:

  • stekli najmanje 180 ECTS bodova
  • položili sve ispite i ispunili sve obveze na trogodišnjem preddiplomskom studiju
  • na četverogodišnjem studiju položili sve uvjetne ispite za upis u četvrtu godinu studija.

2. Prijave za upis

Prijave za upis na diplomske studije primaju se online i u Informativnom centru Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati) do 25. rujna 2019. gdje se predaje i potrebna dokumentacija. Za neke studije (anglistika i povijest umjetnosti) potrebno je u tajništvu Odsjeka popuniti dodatni obrazac, a za izvanredni studij bibliotekarstva priložiti i dodatnu dokumentaciju za taj studij.

Uz prijavu za upis prilažu se svi dokumenti propisani općim uvjetima Natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrde o završenom sveučilišnom trogodišnjem preddiplomskom studiju i ispunjavanju uvjeta propisanih odlukom Fakultetskog vijeća za studente koji su studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija u skladu s navedenim u točki 1. Uvjeti upisa.

Pristupnici koji do 27. rujna 2019. ne ispune sve propisane obveze na preddiplomskim studijima i/ili ne predaju svu potrebnu i valjanu dokumentaciju neće moći sudjelovati u daljnjem razredbenom postupku. Studenti Filozofskog fakulteta koji završavaju jednopredmente ili oba dvopredmetna studija moraju do tog roka u studentskoj referadi obaviti proceduru završetka preddiplomskog studija. Hodogram završetka preddiplomskog studija možete vidjeti ovdje.

Troškovi postupka prijave i upisa iznose 220,00 kuna. Potvrda o uplati predaje se kod upisa.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

3. Pravo upisa

Pristupnici se prijavljuju za upis na određene jednopredmetne i dvopredmetne diplomske studije Filozofskog fakulteta.

Pravo upisa stječu sve pristupnice i pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa.

Ukoliko je broj prijava za upis na diplomske studije veći od upisne kvote, za pristupnike koji su u kvalifikacijskom postupku stekli uvjete, organizirat će se razredbeni postupak u sklopu kojega će se vrednovati njihova postignuća.

Kvalifikacijski i razredbeni postupak provodi povjerenstvo odsjeka koji izvodi diplomski studij.

Pristupnice i pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo upisa.

Na diplomski studij psihologije mogu se upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem psihologije.

Na diplomski studij pedagogije mogu se upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem pedagogije.

4. Kvalifikacijski i razredbeni postupak

Kvalifikacijski postupak održava se 26. i 27. rujna 2019.

Popis diplomskih studija na kojima će se provoditi razredbeni postupak objavljuje se najkasnije 28. rujna 2019.

Razredbeni postupci održavaju se najkasnije 30. rujna 2019.

Rezultati kvalifikacijskog postupka objavljuju se do 30. rujna 2019.

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se do 1. listopada 2019.

Uvid u testove/rezultate razredbenog postupke moguć je 1. listopada 2019. od 9 do 10 sati.

Raspored održavanja kvalifikacijskog i razredbenog postupka, kao i sve dodatne upute, objavit će se na oglasnim pločama i na internetskoj stranici Fakulteta.

Za sve studije koji nisu u prvom upisnom roku popunili svoje upisne kvote, organizirat će se drugi upisni rok na kojem prijavljeni pristupnici koji nisu stekli pravo upisa u prvom roku mogu kandidirati na nekom od tih studija.

5. Upis

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 2. do 4. listopada 2019. u Studentskoj službi.

Ako u ime pristupnika upis obavlja netko drugi, toj osobi potrebna je punomoć (ovjerena kod javnog bilježnika) za zastupanje pristupnika pri upisu.

6. Razlikovne obveze

Odluke o obvezi polaganja razlikovnih ispita i/ili o obvezi upisa razlikovnog semestra za studente koji trebaju izjednačiti ulazne kompetencije donosit će se  na temelju kvalifikacijskog postupka. Ta obveza bit će definirana individualno za svakog pristupnika prema odluci odsjeka na koji se pristupnik upisuje.