Postupak prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

Prijave za upis traju od 27. 8. do 26. 9. 2018.

a) PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

– trebaju samo ispuniti online prijavu na linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg i ne trebaju predavati ‘papirnate’ dokumente.

 b) PRISTUPNICI KOJI STUDIRAJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU prema članku 25. Pravilnika o studiranju (kombinacija 4+1 i 3+2 studija) trebaju:

   1) ispuniti online prijavu na linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg

   2) predati u Informativnom centru ‘papirnati’ Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

c) PRISTUPNICI KOJI NISU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU trebaju

   1) ispuniti online prijavu na linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg

   2) predati u Informativnom centru, uz predočenje valjanog identifikacijskog dokumenta, sljedeće ‘papirnate’ dokumente:

2.1) original ili kopiju Svjedodžbe o završenom preddiplomskom studiju ili Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (dvije (2) kopije dvopredmetni a jednu (1) kopiju jednopredmetni)

2.2) Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija (dvije (2) kopije dvopredmetni a jednu (1) kopiju jednopredmetni)

2.3) Kopiju potvrde o uplaćenoj upisnini.

Svi pristupnici koji to žele ili smatraju da je potrebno za određenu studijsku grupu, mogu tijekom prijava predati u Info-centru dokaze o svojim postignućima (objavljenim radovima i/ili dobivenim nagradama).

 

PODSJETNIK ZA UPLATU TROŠKOVA PRIJAVE I UPISA

Svi pristupnici trebaju uplatiti upisninu od 350,00 kuna, koja se odnosi na troškove prijava i postupka upisa.

Upisninu od 350,00 kuna potrebno je uplatiti na žiro račun Filozofskog fakulteta:

IBAN:  HR1823600001101311177

Model: HR00

U rubriku ‘Poziv na broj platitelja’ upisati sljedeće: Upisnina diplomskog studija.

Primjer ispunjene uplatnice možete vidjeti na ovom linku.

(* Obavijest je ažurirana 11. rujna 2018.)

Podnošenje molbi za paralelni diplomski studij

Iznimno uspješnom studentu Filozofski fakultet može odobriti upis još jednog paralelnog diplomskog studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij, te ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

  • redovito upisivanje viših godina studija i zadržavanje prosjeka ocjena unutar 10% najboljih studenata na studiju (na svakoj studijskoj grupi u slučaju dvopredmetnog studija),
  • dobitnik Rektorove nagrade,
  • autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova,
  • dobitnik Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj ostvarenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS bodova neće se uzimati u obzir.

Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Svi pristupnici koji žele upisati paralelni diplomski studij moraju do 21. rujna 2018.  do 14 sati predati molbu zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena s diplomskog studija koji već studiraju. Molbe se predaju u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01), Ivana Lučića 3.

Popis pristupnika kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni diplomski studij bit će objavljen najkasnije 29. rujna 2018. na fakultetskoj oglasnoj ploči i web naslovnici Fakulteta.

Žalbe na rješenja molbi mogu se predati u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta do 2. listopada 2018. do 11 sati (soba D-01)

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.

Upisi u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

PRIJAVE ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE

Prijave za upis na diplomske studije primaju se online i u Informativnom centru Filozofskog fakulteta (‘papirnata dokumentacija’ samo za one pristupnike za koje je to niže posebno navedeno) od 27. kolovoza do 26. rujna 2018.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu se prijaviti samo online na sljedećem linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg i NE TREBAJU predavati ‘papirnate’ dokumente osim onih studenata Filozofskog fakulteta koji su upisani prema članku 25. Pravilnika o studiranju (kombinacija 4+1 i 3+2 studija), zbog čega moraju predati svoje ‘papirnate’ dokumente u Informativnom centru.

Pristupnici koji NISU završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, uz online prijavu za upis na linku http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg, prilažu i sve dokumente propisane općim uvjetima Natječaja Sveučilišta u Zagrebu kao i potvrde o završenom trogodišnjem dvopredmetnom preddiplomskom studiju.

Propisane dokumente treba predati u Informativni centar Filozofskog fakulteta najkasnije do 26. rujna 2018.

Troškovi postupka prijave i upisa za sve pristupnike iznose 350,00 kuna.

Pristupnici koji NISU završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu potvrdu o uplati trebaju predočiti tijekom postupka prijave (najkasnije do 26. rujna 2018.).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu potvrdu o uplati trebaju predočiti najkasnije u trenutku upisa.

 

KVALIFIKACIJSKI I RAZREDBENI POSTUPAK

Kvalifikacijski postupak održava se 27. i 28. rujna 2018. godine.

Popis diplomskih studija na kojima će se provoditi razredbeni postupak objavljuje se najkasnije 28. rujna. Raspored i satnica održavanja kvalifikacijskog i razredbenog postupka, kao i sve dodatne upute objavit će se na oglasnim pločama odsjeka a prema potrebi i na internetskoj stranici Fakulteta.

Razredbeni postupci održavaju se najkasnije 1. listopada 2018. godine.

Rezultati kvalifikacijskog postupka objavljuju se 1.-2. listopada 2018. godine.

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se 2. listopada 2018. godine.

Uvid u testove/rezultate razredbenog postupka moguć je 2. listopada 2018. od 9 do 10 sati.

Pristupnici koji se nisu kvalificirali za prijavljeni studij mogu se, dana 2. listopada 2018. od 8 do 12 sati, prijaviti na drugi diplomski studij koji je istovjetan njihovom završenom preddiplomskom studiju tj. na studij za koji nije potreban kvalifikacijski postupak.

Pristupnik koji je temeljem kvalifikacijskog odnosno razredbenog postupka stekao pravo upisa na samo jedan dvopredmetni studij u kombinaciji gubi pravo na upis.

Upis

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 3. do 5. listopada 2018. u D-VII i u Studentskoj službi.

Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Detaljnije informacije o diplomskim studijima mogu se pronaći na Internet stranici Fakulteta www.ffzg.unizg.hr. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr.

Natječaj za upis na izvanredni studij Informacijske znanosti/Bibliotekarstvo provest će se po posebnom postupku, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni u medijima. Iznos participacije u školarini za izvanredni studij Bibliotekarstva iznosi 7.200,00 kn godišnje.