Postupak prijave

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije primaju se online i u Informativnom centru Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati) do 25. rujna 2019.  Prijave za razredbeni postupak primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu, a obavezna dokumentacija koja se mora predati u Info centru Fakulteta ovisi o završenom preddiplomskom studiju i fakultetu na kojem je studij završen. Za neke studije (anglistika i povijest umjetnosti) potrebno je u tajništvu Odsjeka popuniti dodatni obrazac, a za izvanredni studij bibliotekarstva priložiti i dodatne navedene dokumente.

  1. Pristupnice i pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završili jednopredmetni preddiplomski studij ili dva trogodišnja dvopredmetna studija (odnosno završili oba dvopredmetna studija bez obzira na njihovo trajanje) trebaju napraviti samo online prijavu.
  2. Pristupnice i pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija i prijavljuju razredbeni postupak nakon završenog trogodišnjeg studija trebaju napraviti online prijavu te u Info centru predati potvrdu da su na četverogodišnjem studiju položili sve uvjetne ispite za upis u četvrtu godinu studija (potvrdu izdaje Odsjek koji provodi taj studij)
  3. Pristupnice i pristupnici koji su preddiplomski studij završili na nekom drugom fakultetu uz obaveznu online prijavu dužni su tijekom prijava u Info centru Fakulteta predati:

a) Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (original ili ovjerena kopija)

b) Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija (original ili ovjerena kopija).

c) Kod prijave dvopredmetnih studija moraju priložiti po dvije kopije dokumenata prethodno navedenih pod točkama a) i b) (ili original i jednu ovjerenu kopiju)

OSTALO:

Dokazi o dodatnim postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama) koji se vrednuju za upis na neki od studija, pristupnici predaju u Info centru.

Uplatnica o podmirenim troškovima upisa predaje se na upisima ukoliko je pristupnik za to stekao pravo.

IZVANREDNI STUDIJ BIBLIOTEKARSTVA – popis dokumentacije

Za izvanredni studij bibliotekarstva pristupnici trebaju predati i dodatnu dokumentaciju.

-Rodni list (izvornik ili preslika)
-Domovnica (izvornik ili preslika)
-Svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrdu o završenom diplomskom studiju
-Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija
-Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)
-Molba za upis na izvanredni studij informacijskih znanosti
-Potvrda o zaposlenju u knjižnici

VAŽNE NAPOMENE:

  • Pristupnici koji do 27. rujna 2019. ne ispune sve propisane obveze na preddiplomskim studijima i/ili ne predaju svu potrebnu i valjanu dokumentaciju neće moći sudjelovati u daljnjem razredbenom postupku. Studenti Filozofskog fakulteta koji završavaju jednopredmente ili oba dvopredmetna studija moraju do tog roka u studentskoj referadi obaviti proceduru završetka preddiplomskog studija. Hodogram završetka preddiplomskog studija možete vidjeti ovdje.
  • Pristupnici koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni diplomski studij mogu prijaviti samo jedan jednopredmetni diplomski studij.
  • Pristupnici koji se prijavljuju za upis na dvopredmetni diplomski studij mogu prijaviti samo jednu kombinaciju dvopredmetnog diplomskog studija.
  • Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju i one pristupnice i pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirali dvopredmetnu kombinaciju trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija i to ukoliko su:

a) stekli najmanje 180 ECTS bodova

b) položili sve ispite i ispunili sve obveze na trogodišnjem preddiplomskom studiju

c) na četverogodišnjem studiju položili sve uvjetne ispite za upis u četvrtu godinu studija