Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u prvu godinu diplomskih studija 2019/2020.

ANGLISTIKA

Uvjet za upis na diplomski studij anglistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu je završen preddiplomski sveučilišni studij anglistike.

Posebnog kvalifikacijskog ispita nema, nego su svi studenti koji imaju valjan dokaz o završenom istovjetnom, dakle anglističkom preddiplomskom studiju automatski kvalificirani da se prijave za razredbeni postupak (rangiranje).

Odsjek za anglistiku od prijavljenih pristupnika na diplomski studij na temelju razredbenog postupka (rangiranja prema prosjeku iz anglističkih predmeta) upisuje maksimalno 140 studenata na diplomski studij i to na način da se u nastavnički smjer upisuje najviše 20 studenata, dok se preostali ravnomjerno dijele na ostala tri smjera:

 • lingvistički: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
 • književno-kulturološki: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
 • prevoditeljski: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
 • nastavnički: maksimalno 20 (nema jednopredmetnih)

Upisna kvota za svaku pojedinu godinu određuje se dakle prema ukupnom broju prijavljenih za tu godinu (npr. ako je ukupno prijavljenih 110, kvota iznosi 20 za nastavnički smjer te po 30 za svaki od preostala tri smjera).

Osim prijave online i/ili u Informativnom centru do 25. rujna 2019. pristupnici u istom razdoblju u tajništvu Odsjeka za anglistiku trebaju ispuniti obrazac u kojem će rangirati svoje prioritete usmjerenja (od 1 do 4) te prioritet izbora jednopredmetnog ili dvopredmetnog studiranja. Obrazac možete preuzeti i elektronički ovdje. Prioritet upisa po smjerovima bit će određen na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju anglistike.

N.B: Pristupnici koji dolaze s drugih sveučilišta svakako moraju priložiti ovjereni popis ocjena anglističkih predmeta. Ukoliko im referada matičnog sveučilišta odbije dati izdvojeni popis ocjena za anglističke predmete, pristupnici su dužni sami na cjelovitom popisu ocjena označiti anglističke kolegije.

ANTROPOLOGIJA

Dodatni uvjeti (ili razlikovni ispiti) ne propisuju se studentima koji su završili istovjetne preddiplomske studije na drugim visokim učilištima.

Srodnim studijskim preddiplomskim programima propisuje se razlikovna obveza u okviru max. 7,5 ECTS-a (kolegiji Uvod u genetiku čovjeka (64083) 3 ECTS-a i Sociobiologija (65530) 3 ECTS-a). Diplomski studij upisuju kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih obaveza prije upisa u drugi ili treći semestar.

Nesrodnim studijskim preddiplomskim programima propisuje se razlikovni semestar u okviru max. 15 ECTS-a. Studenti imaju veći obim razlikovnih obaveza (14 ECTS-a) te se upisuju u diplomski studij kao redoviti studenti nakon ispunjavanja obaveza iz razlikovnog semestra. Obaveze iz razlikovnog semestra su: Uvod u genetiku čovjeka (64083) 3 ECTS, Evolucija čovjeka (52354) 5 ECTS, Sociobiologija (65530) 3 ECTS i Ljudska bihevioralna ekologija (69816) 3 ECTS

Sa svakim pristupnikom obavlja se motivacijski razgovor – o motiviranosti za upis te o pročitanoj literaturi, izboru od 3 naslova koji su dio pripreme pristupnika za motivacijski razgovor.

ARHEOLOGIJA

Studenti FFa koji mogu upisati arheologiju (1P & 2P):

– Povijest
– PUM
– Antropologija-etnologija
– Antropologija
– Klasična filologija

 • Smjer Prapovijest (dvopredmetni): Antropologija-etnologija, Antropologija i iste grupe sa drugih sveučilišta
 • Antika (dvopredmetni): Povijest, PUM, Antropologija-etnologija, Antropologija, Klasična filologija (FF) i iste grupe sa ostalih sveučilišta
 • Srednji vijek: (dvopredmetni): Povijest, PUM, Antropologija-etnologija, Antropologija, Klasična filologija (FF) i iste grupe sa ostalih sveučilišta

Studenti drugih sastavnica koji mogu upisati diplomski studij (isključivo 1P):
Smjer Prapovijest (jednopredmetna): Antropologija-etnologija, Antropologija, Geologija, Paleontologija

 • Smjer Antika: (jednopredmetni): sve grupe s fakulteta i sve sastavnice svih sveučilišta.
 • Srednji vijek: (jednopredmetni): sve grupe s fakulteta i sve sastavnice svih sveučilišta.

Razlikovni ispiti:
Prapovijest (jednopredmetni): Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Uvod u prapovijesnu arheologiju 3ECTS
Osnove klasične arheologije 5ECTS
Uvod u slavensku arheologiju 3ECTS

Prapovijest (dvopredmetni):    Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Uvod u prapovijesnu arheologiju 3ECTS

Antika (jednopredmetni): Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe 6ECTS
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 5ECTS

Antika (dvopredmetni): Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Uvod u provincijalnu arheologiju 5ECTS

Srednji vijek (Jednopredmetni): Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Uvod u prapovijesnu arheologiju 3ECTS
Uvod u provincijalnu arheologiju 5ECTS
Arheologija bioloških ostataka 3ECTS

Srednji vijek (dvopredmetni):    Načela arheoloških istraživanja 3ECTS
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 5ECTS

ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Na diplomski studij mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij češkog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju češkim jezikom na razini B2 i upoznati su s češkom književnošću i kulturom na razini završenoga preddiplomskog studija češkog jezika i književnosti.

ETNOLOGIJA I KULTURNA ANTROPOLOGIJA

Dodatni uvjeti (ili razlikovni ispiti) ne propisuju se studentima koji su završili istovjetne preddiplomske studije na drugim visokim učilištima.

Srodnim studijskim preddiplomskim programima propisuje se razlikovna obveza u okviru max. 7,5 ECTS-a (kolegij Metodologija etnologije i kulturne antropologije (51726) 5 ECTS-a)

Nesrodnim studijskim preddiplomskim programima propisuje se razlikovni semestar u okviru max. 15 ECTS-a razlikovnih ispita (kolegiji 1. Metodologija etnologije i kulturne antropologije (51726), 5 ECTS, 2. Uvod u etnologiju (66524), 5 ECTS, 3. Teorije kulturne antropologije (51728), 5 ECTS. Pristupnici se upisuju u diplomski studij kao redoviti studenti nakon ispunjavanja obaveza iz razlikovnog semestra.

Sa svakim pristupnikom obavlja se motivacijski razgovor – o motiviranosti za upis te o pročitanoj literaturi, izboru od 3 naslova koji su dio pripreme pristupnika za motivacijski razgovor.

FILOZOFIJA

Diplomski jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer i diplomski dvopredmetni studij filozofije – nastavni i znanstveni smjer mogu upisati:

a) studenti koji su završili preddiplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon obavljenog kvalifikacijskog postupka koji se održava krajem akademske godine;
b) studenti koji su završili usporediv preddiplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij filozofije na nekom drugom sveučilištu.

S obzirom da preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu traje četiri godine, odnosno osam semestara, studenti su obavezni položiti razlikovne kolegije te na diplomskom studiju nadoknaditi manjak ECTS-a.

Razlikovni kolegiji određuju se na kvalifikacijskom postupku na temelju uvida u ovjereni prijepis ocjena te ovjeren opis programa završenog preddiplomskog studija filozofije.

FONETIKA

Uvjet za upis diplomskog studija fonetike (smjerovi: Govorništvo, Rehabilitacija slušanja i govora, Znanstveno usmjerenje fonetike), je završen sveučilišni preddiplomski studij (minimalno 180 ECTS-a) iz humanističkih, društvenih, umjetničkih, tehničkih, interdisciplinarnih i drugih područja znanosti. Studenti koji nisu završili preddiplomski studij fonetike nemaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta.

Glavni kriterij za upis na diplomski studij fonetike ukupan uspjeh na preddiplomskom studiju (prosjek svih ocjena). Prema potrebi i u slučaju da je broj zainteresiranih veći od kvote, razredbeni postupak za upis na diplomski studij fonetike može uključiti i evaluaciju putem intervjua s pristupnicima te dobivene nagrade i druge aktivnosti pristupnika koje su povezane s uspjehom na preddiplomskom studiju.

GERMANISTIKA

Uvjet za upis na diplomski studij germanistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu je završen preddiplomski sveučilišni studij germanistike.

Kriterij raspodjele studenata u tri smjera studija (kulturološki, nastavnički, prevoditeljski) je prosjek ocjena, a na prevoditeljskom smjeru postoji obveza polaganja razlikovnog ispita Receptivna i produktivna tekstna kompetencija 2 (3 ECTS-a), koji treba položiti do kraja drugog semestra diplomskog studija (do kraja prve godine).

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij francuskog jezika i književnosti (sve smjerove) mogu upisati svi studenti koji su završili preddiplomski studij Francuskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te oni koji su završili ekvivalentni preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu.

U slučaju većeg broja prijavljenih pristupnika za pojedini smjer diplomskog studija, uzet će se u obzir prosjek ocjena preddiplomskog studija.

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij grčkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu upisati studenti koji su završili istovjetan preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao i pristupnici koji su završili preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru (trogodišnji dvopredmetni).

Budući da je navedeni preddiplomski studij svojim sadržajnim ustrojem kompatibilan s ustrojem preddiplomskog studija grčkog jezika i književnosti na Odsjeku za klasičnu filologiju FFZG, odnosno da je najznatnija nepodudarnost u tomu što je na Odsjeku za klasičnu filologiju FFZG u primjeni studijski model 4+1, a ne 3+2, popis razlikovnih kolegija prilikom prelaska na diplomski studij na Odsjeku za klasičnu filologiju je zapravo popis kolegija koji se na Odsjeku za klasičnu filologiju slušaju i polažu na četvrtoj godini preddiplomskog studija.

Popis razlikovnih kolegija
Diplomski studij grčkog jezika i književnosti:

a) zimski semestar:
Kolegij iz grčke književnosti (1P3S, 7 ECTS)
Povijest grčkog jezika (1P2S1V, 6 ECTS)
Izborni kolegij s popisa izbornih kolegija (minimalno 2 ECTS)
b) ljetni semestar:
Kolegij iz grčke književnosti (1P3S, 7 ECTS)
Povijest grčkog jezika: (1P2S, 6 ECTS)
Izborni kolegij s popisa izbornih kolegija (minimalno 2 ECTS)

HUNGAROLOGIJA

Uvjet za upis u diplomski studij hungarologije je završen preddiplomski studij hungarologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili ekvivalentni studij na drugom sveučilištu, s usporedivim programom.

O pravu na upis u diplomski studij hungarologije i eventualnim razlikovnim obavezama pristupnika s drugih sveučilišta odlučuje vijeće Katedre za hungarologiju.

Pravo na upis može steći i osoba koja je završila preddiplomski studij na nekoj neofilološkoj studijskoj grupi, a završila je i gimnaziju na mađarskom jeziku u Mađarskoj, s položenom državnom maturom na višoj razini iz mađarskoga jezika. O upisu takvih pristupnika vijeće Katedre za hungarologiju donosi pojedinačne odluke.

INDOLOGIJA

Diplomski studij zahtijeva, da bi se mogao pratiti, uspješno svršen preddiplomski studij indologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, najmanje s prosjekom ocjena 3,5, ili usporedivo uspješno svršen studij na drugoj visokoškolskoj ustanovi u svijetu s usporedivim programima.

N.B: Pristupnici koji dolaze s drugih sveučilišta svakako moraju priložiti ovjereni popis ocjena relevantnih predmeta. O njihovom pravu na upis u diplomski studij indologije odlučivat će u takvim slučajevima vijeće Odsjeka.

INFORMACIJSKE ZNANOSTI – jednopredmetni i dvopredmetni

Opći uvjeti
Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste.

Postupak rangiranja pristupnika za upis na studij odvija se prema jednakim uvjetima za sve studijske smjerove, prilikom čega se utvrđuju rang liste prema kojima se pristupnici natječu za upis na studijski smjer za koji su se opredijelili prilikom prijave do popunjenja predviđene kvote za svaki studijski smjer.

Poredak na rang listi temelji se na vrednovanju uspjeha na prethodno završenoj razini studija temeljem prosjeka ocjena.

Pristupnici koji upišu studij mogu imati propisane razlikovne ispite ovisno o vrsti preddiplomskog sveučilišnog studija koji su završili i smjera koji upisuju. Popis razlikovnih ispita prema smjerovima dostupan je na stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis. Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

Posebni uvjeti
Diplomski studij Informatika (nastavnički smjer) mogu upisati isključivo pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili informatike te srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike.

Razlikovni ispiti diplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti:
Smjer arhivistika
Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s Preddiplomskog studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij:
Vrednovanje arhivskog gradiva (52653) (6 ECTS)
Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)
Dvopredmetni studij:
Sređivanje i opis arhivskog gradiva (51398) (6 ECTS)

Smjer bibliotekarstvo
Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite. Razlikovne ispite nisu dužni polagati ni studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij knjižničarstva Odjela za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Studenti koji nisu završili nisu završili neki od navedenih studija, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij
Bibliografska organizacija 1 (51390) (6 ECTS)
Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)
Dvopredmetni studij:
Klasifikacijski sustavi (51397)(6 ECTS)

Smjer muzeologija
Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i unutar njega položili navedene predmete nisu dužni polagati razlikovne ispite.

Studenti koji nisu završili navedeni preddiplomski sveučilišni studij, dužni su položiti sljedeće razlikovne ispite s preddiplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

Jednopredmetni studij
Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)
Opća teorija baštine (64088) (6 ECTS)
Dvopredmetni studij
Uvod u muzeologiju (51391) (6 ECTS)

Smjer informatika (nastavnički)
Diplomski studij Informatika (nastavnički smjer) mogu upisati isključivo pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili informatike te srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike.

Studenti koji su završili istovjetni preddiplomski studij informacijskih znanosti ili informatike nemaju razlikovne ispite.

Studenti koji su završili srodni preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike imaju razlikovni ispit:

Jednopredmetni studij i dvopredmetni studij
Teorija informacijske znanosti (52650) (5 ECTS)

INFORMACIJSKE ZNANOSTI – IZVANREDNI studij bibliotekarstva

Opći uvjeti
Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste.

Poredak na rang listi temelji se na vrsti zaposlenja u knjižnici gdje prednost imaju pristupnici s ugovorom o radu, te motivacijskog razgovora. Nazočnost na motivacijskom razgovoru je obavezna.

Pristupnici koji su stekli pravo upisa dužni su se upisati prema objavljenom rasporedu za upis. Umjesto pristupnika koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, mogućnost upisa mogu iskoristiti pristupnici koji slijede na listi za upis do popunjenja kvote prema prijavama za svaki studijski smjer.

JUDAISTIKA

Na diplomski studij judaistike mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij judaistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju hebrejskim jezikom na razini B1 te su upoznati sa židovskom kulturom i povijesti na razini završenoga preddiplomskog studija judaistike.
Sa svakim pristupnikom obavlja se motivacijski razgovor.

JUŽNA SLAVISTIKA

Diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij. Za upis diplomskog studija ne postoje posebne razlikovne obveze.

Postupak upisa diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti uključuje intervju s pristupnicima, a po potrebi i dodatno priloženo motivacijsko pismo za studente koji nisu završili istovjetan ili sličan slavistički studij.

Osim studenta slavističkih studija, temeljem uvida u dokumentaciju i intervjua s pristupnikom, diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti mogu upisati i:
a) pristupnici koji su završili preddiplomske studije kroatistike i kulturalnih studija u Hrvatskoj;
b) pristupnici koji su završili preddiplomske filološke, humanističke i društvene studije u zemljama EU, pod uvjetom da vladaju hrvatskim i da se služe još jednim južnoslavenskim jezikom;
c) pristupnici koji završili preddiplomski studij, apsolventi diplomskoga studija ili pristupnici koji su završili bilo koji diplomski studij filoloških, humanističkih i društvenih znanosti (u iznimnim slučajevima i drugih fakulteta) u južnoslavenskim zemljama (Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji).

Posebnu pogodnost pri upisu imaju pripadnici slavenskih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, kao i pripadnici hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama te djeca hrvatskih iseljenika, pod uvjetom da uz svoj materinji jezik dobro poznaju barem još jedan južnoslavenski jezik i kulturu.

KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST

Kriteriji i postupak
Dva temeljna kriterija pri procjeni prijava su sadržaji prethodno odslušanog sveučilišnog predidplomskog studijskog programa te prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. U slučaju potrebe komisija može, u svrhu procjene pristupnika provoditi i dodatne vrste provjera poput razgovora s pristupnicima o prethodnom studiju i motivaciji za upis na diplomski studij komparativne književnosti te usmenu ili pismenu provjeru predznanja. U slučaju provođenja dodatnih oblika provjere (razgovor i testiranje predznanja), obavijest o mjestu i vremenu te obliku provođenja dodatnih provjera bit će objavljena na web-stranicama i na oglasnoj ploči Odsjeka, a u skladu s odlukama Vijeća FF-a o rokovima za provođenje upisa na diplomski studij.

Nakon uvida u dokumentaciju i provjere usklađenosti s potrebnim kriterijima komisija sastavlja popis studenata upisanih na diplomski studij te popis razlikovnih obaveza (navodi se broj i vrsta kolegija te potreban broj ECTS-a koji se mora ostvariti) i popise dostavlja relevantnim službama. Popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa objavljuju službe Filozofskog fakulteta, dok popis razlikovnih obaveza objavljuje tajništvo Odsjeka za komparativnu književnost, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Prethodni studij
Uvjet za upis u I. semestar diplomskog studija komparativne književnosti je završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Pristupnici su dužni priložiti dokumentaciju iz koje je vidljiv program i društveno-humanistički profil prethodnog studija. Vrstu dokumenata koji ispunjavaju tu svrhu propisuju zakonske odredbe i natječaj Filozofskog fakulteta. Kandidature koje takvu dokumentaciju ne sadrže neće biti razmatrane.

Prosjek ocjena
Uvjet za upis u I. semestar diplomskog studija komparativne književnosti je i zadovoljavajući prosjek ocjena na preddiplomskom sveučilišnom studiju iz područja društvenih i humanističkih znanosti i to kako opći prosjek ocjena, tako i prosjek ocjena užih stručno relevantnih kolegija. Pristupnici su dužni priložiti dokumentaciju, u skladu s uvjetima natječaja i zakonskim odredbama, iz koje je jasno vidljiv opći prosjek ocjena u prethodnom studiju. Prosjek stručno relevantnih predmeta, na temelju priložene dokumentacije, utvrđuje komisija.

Potreban prosjek ocjena iz programa studija na preddiplomskoj razini (min. VI. semestara) prilikom upisa u I. semestar jednopredmetnog/dvopredmetnog diplomskog studija komparativne književnosti:

 • za prvostupnike/-ce komparativne književnosti, studente/-ice bilo kojeg filološkog/neofilološkog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili drugih sveučilišta u Hrvatskoj najmanje 3,5 (opći prosjek) i najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnosti, teatrologije i filmologije);
 • za studente/-ice ostalih programa humanističkih i društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu, na Sveučilištu u Zagrebu ili na drugim sveučilištima najmanje 3,5 (opći prosjek), najmanje 4,0 iz stručno relevantnih predmeta (književnost, teatrologija i filmologija), te ostvaren vrlo dobar ili odličan uspjeh iz kolegija/predmeta koji su povezani sa studijem komparativne književnosti (poput estetike, povijesti kulture i umjetnosti, sociologije kulture, medijske kulture i sl.).

KROATISTIKA

Diplomski studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati pristupnici koji su završili preddiplomski studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, istovjetan preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili srodan društveno-humanistički preddiplomski studij.

Pristupnicima koji su završili istovjetan preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu neće se propisivati razlikovne obveze.

O pravu na upis i razlikovnim obvezama studenata koji su završili srodne, ali neistovjetne, preddiplomske studije odlučivat će pojedinačno odsječko povjerenstvo na temelju uvida u studijske programe.
Kriterij za upis jest prosjek ocjena na preddiplomskom studiju.

LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij latinskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu upisati studenti koji su završili istovjetan studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao i pristupnici koji su završili sljedeće preddiplomske studije:

 1. Preddiplomski studij latinskog jezika na Hrvatskim studijima (trogodišnji dvopredmetni)
 2. Preddiplomski studij latinskog jezika i rimske književnosti na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli (trogodišnji dvopredmetni)
 3. Preddiplomski studij latinskog jezika i rimske književnosti na Sveučilištu u Zadru (trogodišnji dvopredmetni)

Budući da su navedeni preddiplomski studiji svojim sadržajnim ustrojem kompatibilni s ustrojem preddiplomskih studija latinskog jezika i književnosti na Odsjeku za klasičnu filologiju FFZG, odnosno da je najznatnija nepodudarnost u tomu što je na Odsjeku za klasičnu filologiju FFZG u primjeni studijski model 4+1, a ne 3+2, popis razlikovnih kolegija prilikom prelaska na diplomski studij na Odsjeku za klasičnu filologiju je zapravo popis kolegija koji se na Odsjeku za klasičnu filologiju slušaju i polažu na četvrtoj godini preddiplomskog studija.

Popis razlikovnih kolegija
Diplomski studij latinskog jezika i književnosti:
a) zimski semestar:
Srednjovjekovni latinitet (2P2S, 6 ECTS)
Uvod u novolatinsku književnost (1P2S, 7 ECTS)
Izborni kolegij s popisa izbornih kolegija (minimalno 2 ECTS)
b) ljetni semestar:
Latinska stilistika (2P2S, 7 ECTS)
Hrvatska novolatinska književnost (1P2S, 6ECTS)
Izborni kolegij s popisa izbornih kolegija (minimalno 2 ECTS)

LINGVISTIKA

Odsjek za lingvistiku kao nositelj studija lingvistike na diplomski studij lingvistike prihvaća prvostupnike koji dolaze s drugih studijskih programa filozofskih fakulteta ili s drugih sastavnica sveučilišta. Za takve prvostupnike propisuje se obvezatno slušanje i polaganje razlikovnih ispita: oni koji nemaju završen preddiplomski studij lingvistike dužni su odslušati i položiti razlikovne predmete u 1. i 2. semestru diplomskoga studija lingvistike. Pri tome su razlikovni ispiti posebno propisani po dvama kriterijima:

 1. Ovisno o tome koji smjer diplomskoga studija pristupnik upisuje (opću, primijenjenu, kognitivnu, računalnu ili poredbenu lingvistiku);
 2. Ovisno o tome je li pristupnik prvostupnik nekog filološkog ili neo-filološkog studija ili je riječ o prvostupniku drugih preddiplomskih studija.

O pravu na upis i razlikovnim obvezama studenata koji su završili neistovjetne preddiplomske studije odlučivat će odsječko povjerenstvo na temelju uvida u završeni studijski program svakog kandidata pojedinačno.

PEDAGOGIJA

a) Na jednopredmetni/dvopredmetni diplomski studij Pedagogije mogu se upisati studenti sa završenim preddiplomskim studijem pedagogije
b) Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja prosjeka ocjena preddiplomskog studija pedagogije i razredbenog pismenog ispita. Dodatno se vrednuje rektorova/dekanova ili nagrada za izvrsnost u studiju. Maksimalan broj bodova za upis na diplomski studij pedagogije je 8 (5 – prosjek ocjena, 2,5 – razredbeni pismeni ispit, 0.5 – nagrade).
c) Za upis na jednopredmetni diplomski studij pedagogije vrednuje se prosjek ocjena jednopredmetnog preddiplomskog studija pedagogije. Pristupnicima koji su završili dvopredmetni preddiplomski studij pedagogije, za upis na jednopredmetni studij vrednovat će se zajednički prosjek ocjena dvopredmetnog studija pedagogije i drugog dvopredmetnog studija.
d) Za upis na dvopredmetni diplomski studij pedagogije vrednuje se zajednički prosjek ocjena dvopredmetnog studija pedagogije i drugog dvopredmetnog studija
e) Tema/sadržaj razredbenog pismenog ispita je iz obvezne literature obveznih kolegija dvopredmetnog predidplomskog studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu
d) Razredbeni pismeni ispit vrednuje se 0-2,5 boda, piše se 60 minuta, veličine do dvije stranice
e) Bodovni prag za upis na diplomski studij pedagogije je 2.5 boda: 2 boda za prosjek ocjena i 0.5 boda za razredbeni pismeni ispit (koji mora biti minimalno 0.5 boda da bi se steklo pravo upisa).
f) Rektorova/dekanova ili nagrada za izvrsnost u studiju vrjednuje se s 0,5 bodova (ukupno za sve nagrade)
g) Studenti upisani na diplomski studij pedagogije koji nisu završili preddiplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nemaju dodatnih razlikovnih ispita.

PSIHOLOGIJA

Za upis ovog programa nužan je završen program kojim se stječe naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije

Svi prijavljeni pristupnici za upis na diplomski studij psihologije polažu razredbeni ispit. Razredbeni ispit sastoji se od testa koji obuhvaća temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije. Konačni broj bodova za svakog pristupnika formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju (50%) i rezultata u razredbenom postupku (50%).

Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili na nekom drugom studiju psihologije u RH, a koji su stekli pravo upisa na diplomski studij psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao razlikovna obveza propisuje se ispit iz kolegija Kvantitativna interpretacija testova (6 ECTS) koji studenti moraju položiti do upisa u 3. semestar.

Studenti koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu trebaju se, prije prijave za upis na diplomski studij, obratiti Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/). Potvrdu o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije trebat će predati prilikom upisa na diplomski studij.

Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu mogućnost upisa diplomskog studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu bit će razmatrana prilikom prijave, a odluka će se temeljiti na analizi završenog programa. Eventualne razlikovne obveze određivat će se nakon upisa (do kraja listopada tekuće akademske godine), ponovno pojedinačno i nakon analize završenog programa.

POLJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Pravo upisa na diplomski studij imaju studenti koji su stekli naslov sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice polonistike, ili oni studenti koji su, nakon stjecanja istovrsne diplome na drugim studijima, stekli titulu sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice na drugim humanističkim studijima u Hrvatskoj ili u inozemstvu, te odgovarajuću licencu o znanju poljskog jezika na razini B2 (prema poljskom programu certifikacije) ili prošli provjeru znanja poljskog jezika na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

PORTUGALSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij Portugalskog jezika i književnosti mogu upisati svi studenti koji su završili preddiplomski studij Portugalskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te oni koji su završili ekvivalentni preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu.

POVIJEST

Uvjeti za upis na jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij povijesti:

Na nastavnički smjer primaju se samo pristupnici koji su završili preddiplomski studij povijesti, na ostale (istraživački moduli) moguća je prijava i s preddiplomskom razinom srodnih studija.

U okviru razredbenog postupka provodi se intervju s pristupnicima, na kojem su prisutni voditelj upisa i voditelji smjerova/modula. Ovo povjerenstvo odlučuje o prihvatu pristupnika i eventualnim potrebnim razlikovnim ispitima.

POVIJEST UMJETNOSTI

Osim obaveznog dijela prijave za sve pristupnike, do 25. rujna 2019., radnim danom od 9 do 12 sati) svi pristupnici trebaju u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predati ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

 • Nastavnički smjer
 • Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
 • Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
 • Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
 • Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog u tajništvo Odsjeka smatrat će se nepotpunima.

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika, ili na drugom preddiplomskom sveučilišnom studiju (za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne studije, ovisno o rezultatu kvalifikacijskog postupka). Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

Pristupnici koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku (razgovor s pristupnikom). Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija. Pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije se nakon kvalifikacijskoga postupka te na temelju prosjeka ocjena preddiplomskog studija rangira u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili studije koji udovoljavaju kriterijima za nastavak diplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom diplomskoga studija, a propisuje ih odsječko povjerenstvo za upis na diplomski studij.

RUMUNJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij Rumunjskog jezika i književnosti mogu upisati svi studenti koji su završili preddiplomski studij Rumunjskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te oni koji su završili ekvivalentni preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu.

Na studij se mogu upisati i pristupnici koji su završili neki drugi humanistički preddiplomski studij, uz uvjet da predoče dokaz o znanju rumunjskog jezika na B2 stupnju (prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike), te uz polaganje razlikovnog ispita „Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti“ (5 ECTS).

ROMISTIKA

Jednopredmetni i dvopredmetni studij romistike mogu upisati svi studenti koji su svršili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili drugi kompatibilan studij u Hrvatskoj i inozemstvu.

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij ruskoga jezika i književnosti (Prevoditeljski/Nastavnički smjer) upisuje se po završetku četverogodišnjeg preddiplomskog sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti u Zagrebu, odnosno stjecanjem minimalno 210 ECTS-bodova.

Na diplomski studij ruskoga jezika i književnosti mogu se, osim studenata koji su završili preddiplomski studij ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, upisati i studenti koji su završili preddiplomski studij ruskoga jezika i književnosti na  Sveučilištu u Zadru te iz drugih zemalja sa *završenim studijem rusistike* – s usporedivim programima rusistike.

Budući da je studij ruskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru svojim sadržajnim ustrojem kompatibilan s ustrojem preddiplomskog studija ruskog jezika i književnosti u Zagrebu odnosno da je najznatnija nepodudarnost u studijskom modelu (u Zadru 3+2, u Zagrebu 4+1), popis razlikovnih kolegija prilikom upisa diplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zapravo je popis kolegija koji se izvode i polažu na četvrtoj godini preddiplomskog studija.

SKANDINAVISTIKA

Na diplomski studij švedskoj jezika i kulture može se u ak. god. 2019./20. upisati 18 studenata.

U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote, redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja na nekom drugom fakultetu.

Studenti se tijekom upisnog postupka prijavljuju za jedan od dva smjera studija – prevoditeljski ili lingvistički. Kvota za prevoditeljski studij je 11 studenata, za lingvistički 7. U slučaju da za jedan od smjerova bude zainteresirano više pristupnika nego što ima mjesta, prednost pri upisu se daje studentima s većim zbrojem ocjena izabranih kolegija.

Za upis na prevoditeljski smjer uzima se zbroj ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u prevoditeljstvo težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju švedskog jezika i kulture.

Za upis na lingvistički smjer redoslijed se utvrđuje prema zbroju ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u lingvistički studij švedskog
Sintaksa švedskog jezika
Kontrastivna analiza teksta.

SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Na diplomski se studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij slovačkoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekom drugom sveučilištu s usporedivim programom te studenti koji su završili drugi preddiplomski studij, a vladaju slovačkim jezikom na razini B2 i upoznati su sa slovačkom književnošću i kulturom na razini završenoga preddiplomskoga studija slovakistike.

SOCIOLOGIJA

Pristupnicima koji su završili preddiplomski studij sociologije na sveučilištima u Hrvatskoj omogućuje se upis u diplomske studije sociologije na Filozofskom fakultetu bez razlikovnih obaveza.

Prijave pristupnika sa završenim odgovarajućim preddiplomskim studijem sociologije s drugih sveučilišta u Europi i svijetu razmatrat će se individualno te će se temeljem uvida u studijske programe određivati moguće razlikovne obaveze.

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis u diplomske studije sociologije na Filozofskom fakultetu vršit će se na temelju prosjeka ocjena svih predmeta položenih na preddiplomskom studiju iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota.

ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Diplomski studij Španjolskog jezika i književnosti (sve smjerove) mogu upisati svi studenti koji su završili preddiplomski studij Španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te oni koji su završili ekvivalentni preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu.

U slučaju većeg broja prijavljenih pristupnika za pojedini smjer diplomskog studija, uzet će se u obzir prosjek ocjena preddiplomskog studija.

TALIJANISTIKA

Kvalifikacijski postupak sastojat će se od usmene provjere jezične kompetencije za nastavnički smjer, a za jezikoslovno-kulturološki i književno-kulturološki smjer neće biti kvalifikacijskog postupka.

Razlikovne obveze:
Na diplomski studij Talijanistike mogu se prijaviti, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita, pristupnici koji su završili sljedeće preddiplomske studije: svi filološki studiji (klasični i neofilološki, uključujući kroatistiku), studij opće lingvistike i studij komparativne književnosti. Napominjemo da se diplomski studij izvodi na talijanskom jeziku, što podrazumijeva dobro poznavanje talijanskog jezika (razina B2). S obzirom na različite programe preddiplomskih studija koje smatramo srodnima, o razlikovnim obvezama odlučivat će se za svaki slučaj pojedinačno.

TURKOLOGIJA

Uvjet za upis u diplomski studij turkologije je završen preddiplomski studij turkologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili ekvivalentni studij na drugom sveučilištu, s usporedivim programom.

O pravu na upis u diplomski studij turkologije i eventualnim razlikovnim obavezama pristupnika s drugih sveučilišta odlučuje vijeće Katedre za turkologiju.

UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Na Diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti mogu se upisati studenti koji su završili Preddiplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te studenti iz drugih zemalja sa završenim studijem ukrajinistike – s usporedivim programima ukrajinistike.