Katedre


KATEDRA ZA ETNOLOŠKE METODE I KARTOGRAFIJU

Predstojnik katedre:
dr. sc. Branko Đaković, redoviti profesor
Članovi katedre:
dr. sc. Hrvoje Čargonja, znanstveni novak – viši asistent
dr. sc. Duško Petrović, znanstveni novak – viši asistent


KATEDRA ZA KULTURNU ANTROPOLOGIJU

Predstojnik katedre:
dr. sc. Tomislav Pletenac, izvanredni profesor
Članovi katedre:
dr. sc. Marijana Belaj, izvanredna profesorica
dr. sc. Ivona Grgurinović, znanstvena novakinja – viša asistentica
dr. sc. Petra Kelemen, znanstvena novakinja – viša asistentica, znanstvena suradnica
dr. sc. Sanja Potkonjak, znanstvena novakinja – viša asistentica, znanstvena suradnica


KATEDRA ZA MANJINSKE KULTURE I ZAJEDNICE

Predstojnica katedre:
dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović, redovita profesorica
Članovi katedre:
dr. sc. Milana Černelić, redovita profesorica
dr. sc. Marijeta Rajković Iveta,  znanstvena novakinja – viša asistentica, znanstvena suradnica


KATEDRA ZA NACIONALNU ETNOLOGIJU

Predstojnica katedre:
dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izvanredna profesorica
Članovi katedre:
dr. sc. Sanja Lončar, znanstvena novakinja – poslijedoktorandica
dr. sc. Tihana Petrović Leš, izvanredna profesorica


KATEDRA ZA OPĆU ETNOLOGIJU

Predstojnik katedre:
dr. sc. Goran Pavel Šantek, izvanredni profesor
Članovi katedre:
dr. sc. Vitomir Belaj, profesor emeritus
dr. sc. Tibor Komar, znanstveni novak – poslijedoktorand


KATEDRA ZA PRIMIJENJENU ANTROPOLOGIJU

Predstojnica katedre:
dr. sc. Tanja Bukovčan, docentica
Članovi katedre:
dr. sc. Tihana Rubić,  znanstvena novakinja – viša asistentica, znanstvena suradnica