Studentski predstavnici


PREDDIPLOMSKI STUDIJ

1. godina
Predstavnica: Maja Flajsig, e-mail: mflajsig@ffzg.hr
Zamjenik: Matej Mostovac, e-mail: mmostovac95@gmail.com

2. godina
Predstavnik: Lovro Praznik, e-mail: lpraznik@ffzg.hr
Zamjenik: Siniša Cvetko, e-mail: scvetko@ffzg.hr

3. godina
Predstavnik: Dinko Duančić, e-mail: dinko.duancic@gmail.com
Zamjenik: Filip Družinec, e-mail: levistus13@gmail.com

DIPLOMSKI STUDIJ

1. godina
Predstavnik: Tomislav Augustinčić, e-mail: t.augustincic@gmail.com
Zamjenica: Zrinka Breglec, e-mail:zrinkabreglec@gmail.com

2. godina
Predstavnica: Iva Grubiša, e-mail:ivagrubisa@yahoo.com
Zamjenica: Petra Marčinko, e-mail: pmarcink@ffzg.hr