logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Naslovnica

Gordana Škorić

(1950.-2018.)

U petak, 7. prosinca 2018., u Zagrebu je preminula prof. dr. sc. Gordana Škorić, umirovljena profesorica Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođena je 26. kolovoza 1950. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala je filozofiju i komparativnu književnost od 1968. do 1973., kada je obranila diplomski rad o Györgyu Lukácsu pod naslovom Dijalektika totaliteta i povijesti (mentor: Predrag Vranicki). Magistrirala je u području filozofije 1979. s temom Materijalizam Ernsta Blocha (mentor: Gajo Petrović) i doktorirala u istome području 1998. s temom Problem metafore u djelu Ernesta Grassija (mentorica: Nadežda Čačinovič). Akademske godine 1976./1977. znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Tübingenu kod Waltera Schulza, Helmuta Fahrenbacha, Dietera Jähniga i gostujućeg profesora Ernsta Blocha, a u svibnju i lipnju 2006. boravila je, sa stipendijom DAAD-a, na Katedri za etiku i estetiku Sveučilišta u Potsdamu, kod Christopha Menkea.

Od 1978. do 1986. bila je zaposlena na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za društvene znanosti, a od 1986. do umirovljenja 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za estetiku u Odsjeku za filozofiju, najprije kao asistentica (od 1986.) i viša asistentica (od 1999.), a zatim kao docentica (od 2001.) i izvanredna profesorica (od 2008.). U više je mandata bila predstojnica Katedre za estetiku te zamjenica pročelnice Odsjeka za filozofiju. Od 1986. je sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi na odsjecima za filozofiju, sociologiju i povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a određeno vrijeme bila je i gostujuća profesorica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Od 1979. do 1990. bila je uključena u projekte Aktualni problemi filozofije i povijesti filozofije te Razvoj marksizma i njegovi aktualni teorijski tokovi, a zatim u znanstvene projekte Teorije subjekta i suvremena filozofija (glavni istraživač: Hotimir Burger) te Umjetnost u sustavu kulture (glavna istraživačica: Nadežda Čačinovič).

Uz niz znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima, objavila je monografije Umjetnost i smisao. Filozofske refleksije o suvremenoj umjetnosti (FF press, Zagreb, 2014.) i Filozof kulture Ernesto Grassi (FF press, Zagreb, 2016.) te uredila knjigu Za umjetnost. Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti (FF press, Zagreb, 2004.).

Osim na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, sudjelovala je i na međunarodnim skupovima kao što su oni u okviru Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku te Međunarodni Hegelovi kongresi (Utrecht, Zagreb) i Međunarodni kongresi estetike (Rio de Janeiro, Ankara).

Bila je suosnivačica i članica Ernst-Bloch-Gesellschaft te članica International Association for Aesthetics, Internationale Hegel-Gesellschaft i Hrvatskog DAAD kluba. Od 1973. je bila članica Hrvatskog filozofskog društva, gdje je u četiri mandata obnašala dužnost članice Upravnog odbora, a u jednom mandatu i dužnost potpredsjednice Društva.

Ispraćaj Gordane Škorić bit će u srijedu, 12. prosinca 2018., u 11.35 sati, u krematoriju zagrebačkog groblja Mirogoj.