logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Diplomski jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer

Jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2013./14.)

 

Naziv studija – naziv smjera: Diplomski jednopredmetni studij filozofije, znanstveni smjer
Stručni naziv: Magistar filozofije (mag. phil.)
Napomena: Program studija traje 2 semestra; studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 60 ECTS, što uključuje:

izborne kolegije (seminare i predmete) iz unutrašnje izbornosti (min. 27)
kolegije iz vanjske izbornosti (od 0 do max. 12 ECTS)
mentorske konzultacije za sinopsis i za diplomski rad (3+3 ECTS u ljetnom i zimskom semestru) te
izradu i obranu diplomskog rada opsega min. 50 kartica teksta (15 ECTS).

1. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obveznih predmeta; studenti ostvaruju ECTS bodove kroz konzultacije za izbor teme i izradu sinopsisa te kolegije iz izbornih grupa.

Mentorske konzultacije I (priprema i prijava sinopsisa) (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: nema
Ispit: Da
Ocjena: opisna (P)

IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA ZIMSKI SEMESTAR

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 22 ECTS iz izbornih kolegija; pri tome biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; studenti obavezno biraju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

  • a) grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici budućeg diplomskog rada); bodovni raspon min. 10 ECTS; preporučuje se upisati barem jedan izborni predmet iz ponude Odsjeka koji student/ica nije slušao i položio na preddiplomskoj razini
  • b) grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude fakulteta (studenti mogu ali ne moraju upisivati kolegije iz ove grupe, ovisno o broju potrebnih bodova; u slučaju potrebe za bodovima, preporučuje se upisivanje kolegija Strani jezik struke te klasični jezici (latinski, starogrčki, sanskrt); bodovni raspon za zimski i ljetni semester kumulativno od 0 ECTS do max. 12 ECTS, ovisno o parametrima kolegija. (napomena: student/ica može upisati više od 12 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 27 ECTS u zimskom i ljetnom semestru)

 

2. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obaveznih predmeta, studenti ostvaruju preostale ECTS bodove kroz konzultacije za pripremu završnog rada, izborne kolegije i predaju-obranu završnog magistarskog rada.

Mentorske konzultacije II (priprema diplomskog rada) (2 V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva završnih radova
Uvjet: obavljena obaveza
Ispit: Da
Ocjena: opisna (P)

IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 7 ECTS; pri tome biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; studenti obavezno upisuju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

  • a) grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici diplomskog rada; preporučuje se upisivanje barem jednog izbornon predmeta iz ponude Odsjeka koji student/ica nije slušao i položio na preddiplomskoj razini
  •  b) grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude fakulteta (studenti mogu ali ne moraju upisivati kolegije iz ove grupe, ovisno o broju potrebnih bodova; u slučaju potrebe za bodovima, preporučuje se upisivanje kolegija Strani jezik struke te klasični jezici (latinski, starogrčki, sanskrt); bodovni raspon za zimski i ljetni semester kumulativno od 0 ECTS do  max. 12 ECTS, ovisno o parametrima kolegija (napomena: student/ica može upisati više od 12 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 27 ECTS u zimskom i ljetnom semestru)

ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD: PRAVILA ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

  • studenti odabiru temu diplomskog rada kroz Mentorske konzultacije I (3 ECTS) za pripremu sinopsisa te do isteka zim. semestra prijavljuju temu, izrađuju i predaju sinopsis; prihvaćanje sinopsisa i teme evidentira se opisnom ocjenom P za zimski semestar;
  • u 2. semestru studija (ljetni) student/ica upisuje Mentorske konzultacije II (3 ECTS) za pripremu diplomskog rada; konzultacije se evidentiraju opisnom ocjenom (P) za ljetni semestar; preduvjet obavljene Mentorske konzultacije I;

Završni diplomski rad iz filozofije u dvopredmetnom znanstvenom studiju donosi 15 ECTS; evidentira se kao predaja i obrana završnog pismenog rada (min. 50 kartica kompjuterskog ispisa teksta); preduvjet su obavljene Mentorske konzultacije II.

Student/ica mora do kraja diplomskog jednopredmetnog studija filozofije, znanstveni smjer studija steći min. 60 ECTS unutar kojih je obuhvaćeno sljedeće:

  • min. 39 ECTS iz izbornih kolegija (min. 27 ECTS iz kolegija s unutarnjom izbornošću te max. 12 ECTS iz kolegija s vanjskom izbornošću)
  • ukupno 6 ECTS iz Mentorskih konzultacija I i II
  • 15 ECTS iz diplomskog rad

 

 

Jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2007./08.)