logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Estetika – seminar: Jedna ili više umjetnosti

Seminar iz estetike zimski semestar 2015/16
Muze: jedna ili više umjetnosti
Nositelji: prof.dr.sc.Nadežda Čačinovič/ Srećko Horvat, v.s.
Status: Izborni
Trajanje:1 semestar, 2 sata tjedno
(srijedom, 11.45-13.15, A-101)
Oblik nastave:seminar
Cilj seminara je s jedne strane upoznati studente s radom Jean-Luc Nancya i suvremenom francuskom teorijom a s druge strane obraditi značajan i tradicionalan problem sustava umjetnosti, raznolikosti umjetničkih djelatnosti, mogućnosti ili nemogućnosti da se o svima njima govori kao cjelini.

Sadržaj:

1.Uvod
2.Tko je Jean Luc Nancy
3.Povijest problematike od Platona pa do renesanse
4. Nastanak singularnog pojma umjetnosti
5.Nancy, Muze 1:»Zašto postoji više umjetnosti a ne samo jedna»
6.Nancy, Muze2 «Djevojka koja nasljeđuje Muze»
7.Nancy ,Muze 3»Na pragu»
8.Nancy, Muze 4, «Slikarstvo u špilji»
9.Nancy,Muze 5, «Vestiž umjetnosti»
10.Nancy,Muze 6, «Umjetnosti se stvaraju jedne suprot drugih»
11.Nancy, Muze 7, «Praesens»
12.Nancy i Lacou-Labarthe
13. Estetički spisi Alaina Badioua i Jacquesa Rancierea

 

Osnovna literatura

Jean-Luc Nancy, Muze, Meandermedia, Zagreb 2014

Jean-Luc Nancy, Stvaranje svijeta ili mondijalizacija, Jesenski i Turk 2004

Jean-Luc Nancy, 2 ogleda-Razdjelovljena zajednica; O singularnom pluralnom bitku, Multimedijalni institut-Arkszin , Zagreb 2004