logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Ideja sveučilišta

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Ideja sveučilišta
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, tjedni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema
Cilj: razmotriti utemeljenje i razvoj ideje sveučilišta; analizirati doprinose iz razdoblja od sredine 18. do sredine 19. stoljeća tijekom kojega se afirmira moderna ideja sveučilišta, a posebno poziciju filozofije i filozofa unutar tih nastojanja; sagledati aspekte humboltovske ideje sveučilišta; razmotriti položaj i ulogu humanističkog obrazovanja danas; analizirati i kritički sagledati tezu o suvremenoj krizi sveučilišta.
Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, praćenje rada putem redovnih izvještaja o čitanju, usmeno izlaganje, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišta anketa

Sadržaj kolegija:

  1. Uvodni susret, dogovor oko načina rada i obveza
  2. Razvoj ideje sveučilišta i moderno sveučilište
  3. von Humboldt
  4. von Humboldt; I. Kant
  5. Kant
  6. G. Fichte
  7. W. J. Schelling
  8. W. Nietzsche
  9. Schiller; F. D. E. Schleiermacher
  10. Jaspers
  11. Jaspers / J. Habermas; I. Kant / J. Derrida
  12. –14. H. Arendt; J. Ortega y Gasset; Th. Adorno; K. P. Liessmann; B. Readings; M. Nussbaum
  13. Završna rasprava

Literatura:

   • Branko Despot (ur.), Ideja univerziteta (Kant, Schelling, Nietzsche), Globus, Zagreb 1991.
   • Wilhelm von Humboldt, u: A. Flitner, K, Giel (ur.), Werke, Vol. 4, Schriften zur Politik und zum Bildungswesen, Cotta, Stuttgart 1982., odabrani tekstovi.
   • Imanuel Kant, Vaspitavanje dece, Bakar, Bor, Beograd 1991.
   • G. Fichte, Pet predavanja o određenju naučnika, Nolit, Beograd.
   • Schiller, O estetskom odgoju čovjeka u nizu pisama, Scarabeus naklada, Zagreb 2006.
   • D. E. Schleiermacher, Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn, mit einer editorischen Notiz von Rüdiger vom Bruch. Festgabe zum 200-jährigen Jubiläum der Humboldt-Universität zu Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2010., odabrani odlomci.
   • Karl Jaspers, The Idea of the University, Peter Owen, London.
   • Jürgen Habermas, »The Idea of the University: Learning Processes«, New German Critique, No. 41, Special Issue on the Critiques of the Enlightenment (Spring–Summer, 1987), str. 3–22.
   • Jürgen Habermas, »The University in a Democracy – Democratization of the University«, u: B. Pusser, I. Ordorika, K. Kempner (ur.), Comparative Education, 2. izd., Pearson Learning Solutions, 2010., str. 97–102.
   • Jacques Derrida, »Mochlos; or, The Conflict of the Faculties«, dostupno online.
   • Jacques Derrida, »Sveučilište bez uvjeta«, Europski glasnik, god. 14 (2009), str. 233–265.
   • Hannah Arendt, »Kriza u obrazovanju«, Europski glasnik, god. 14 (2009), str. 171–189.
   • Jose Ortega y Gasset, »Misija sveučilišta«, Europski glasnik, god. 14, sv. 14 (2009), str. 199–232.
   • Theodor W. Adorno, Theorie der Halbbildung, u: Gesammelte Schriften Band 8. Soziologische Schriften I, str. 93–121.
   • Konrad Paul Liessmann, Teorija neobrazovanosti. Zablude društva znanja, Jesenski i Turk, Zagreb 2008., odabrana poglavlja.
   • Bill Readings, Sveučilište u ruševinama, Meander Media, 2016., odabrana poglavlja.
   • Martha C. Nussbaum, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku, AGM, Zagreb 2012., odabrana poglavlja.
   • Zoran Dimić, Rađanje ideje univerziteta, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad 2013., odabrana poglavlja.
   • Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.