logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija odgoja – seminar: Moralna filozofija D. Humea

Naziv kolegija: Filozofija odgoja – seminar: Moralna filozofija Davida Humea
Nositelj/izvoditelj: dr. sc. Ivana Zagorac, doc.
Status kolegija: izborni
Trajanje kolegija: 1 semestar, 2 sata tjedno
ECTS bodovi: 3 boda
Jezik nastave: hrvatski
Oblik nastave: seminar
Metode rada: uvodna predavanja, pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave
Uvjeti pristupa: nema

Cilj: upoznati studente s filozofijom Davida Humea, posebno s njegovom moralnom filozofijom; razjasniti ulogu i važnost Humeove filozofije te utjecaj koji su njegovi radovi imali na kasnije filozofe (empirizam, skepticizam, naturalizam, sentimentalizam), kao i valorizirati suvremeni moralni sentimentalizam, a specifično u kontekstu rasprava o odgoju i odgojnim ciljevima.

Način praćenja kvalitete nastave i uspješnosti izvedbe predmeta: redovito pohađanje nastave, pismeni radovi studenata, prezentacija radova, konzultacije, nastavnikova anketa, sveučilišta anketa

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. David Hume: biografija, bibliografija, osnovne teme
 3. Moralna filozofija 18. stoljeća
 4. Percepcija, impresije, ideje
 5. Razum, strasti, skepticizam
 6. Benevolentnost, simpatija
 7. Nepristrani (nezainteresirani) promatrač (A. Smith, D. Hume)
 8. Pravednost (I)
 9. Pravednost (II)
 10. Obveze i dužnosti
 11. Zašto je korisnost ugodna?
 12. Katalog vrlina (I)
 13. Katalog vrlina (II)
 14. ‘Sensible knave’ problem
 15. Moralni sentimentalizam danas (M. Slote)

Literatura

Obvezna literatura:

 • David Hume, Rasprava o ljudskoj prirodi, Veselin Masleša, Sarajevo 1983. (David Hume, Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge (ur.), Clarandon Press, Oxford 1978.)
 • David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, Tom L. Beauchamp (ur.), Oxford University Press, Oxford 2009.

Preporučena literatura:

 • David Hume, Istraživanje o ljudskom razumu, Naprijed, Zagreb 1988.
 • Anette C. Baier, A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s Treatise, Harvard University Press, London 1991.
 • David Fate Norton, Jacqueline Taylor (ur.), The Cambridge Companion to Hume, 2. izdanje, Cambridge University Press, 2009.
 • Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Dover Publications, New York 2006.
 • John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999.
 • Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, The Belknap Press of Harvard University Press, London 2006.
 • Michael Slote, Moral Sentimentalism, Oxford University Press, Oxford 2010.