logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike II

Naziv predmeta: Filozofija politike II
Naziv kolegija: Sloboda, jednakost , pravednost
ECTS: 3 boda
Nastavnik:  dr. sc. Raul Raunić, doc.
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar  2016/17,  2 sata tjedno
Status: obvezatni kolegij
Oblik nastave: predavanja
Uvjeti za upis u kolegij: odslušana Filozofija politike I
Ispit: usmeni

Cilj kolegija:

1.) Analizirati temeljne vrednote političke moralnosti zapadnoga moderniteta;
2.) Refleksivno i kritički razmotriti  orijentire modernoga političkog  djelovanja;
3.) Njegovati načela demokratske kulture i emancipacijskog mišljenja

 

Sadržaj kolegija:

 1. Politička moralnost modernog doba: sloboda, jednakost, bratstvo
 2. Politička sloboda: osobna sloboda i uzajamna suradnja
 3. Antičko i moderno poimanje političke slobode
 4. Republikansko i liberalno poimanje slobode
 5. Negativna i pozitivna sloboda
 6. Sloboda i druge vrijednosti javne moralnosti: sloboda i tolerancija
 7. Javnomoralna vrednota jednakosti: što je jednako u vrednoti jednakosti?
 8. Jednakost mogućnosti, jednakost resursa, jednakost u uvjetima razvoja osobnih sposobnosti
 9. Sloboda i jednakost : sukob vrednota
 10. Solidarnost – povijesna poopćenja volje: prijateljstvo, bratstvo, univerzalno priznanje
 11. Moralna i politička vrlina pravednosti
 12. Političke ideologije I
 13. Političke ideologije II
 14. Demokrastva pravednost: pomirenje slobode, jednakosti i solidarnosti

 Literatura

I. Obvezatna:

L. Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)

Platon, Država

Aristotel, Politika

Machiavelli, Vladar

Morus, Utopija

Hobbes, Levijatan

Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava

Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji

Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima

Kant, Pravno – politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)

Hegel, Osnovne crte filozofije prava

Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini

Marx, Filozofsko – politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457)

 

II. Preporučena: (obzirom na konkretnu temu kolegija)

Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, zagreb 1996.

Berlin, Isaiah, Četiri eseja o slobodi, Feral Tribune, split 2000.

Brunkhorst, Hauke, Solidarnost, Beogradski krug/Multimedijski institut Zagreb 2004.

Nida-Rümelin, Julian, O ljudskoj slobodi, Naklada Breza, Zagreb, 2007.

Raz, Joseph, Moralnost slobode, Kruzak, 2007.

Freeden, Michael, Političke ideologije, Algoritam, Zagreb 2006.

Benn, Stanley, A Theory of Freedom, C. U. P. Cambridge 1990.

Berlin, Isaiah, Political Ideas in the Romantic Age, P.U. P. Princeton  2006.

Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue, Harvard U.P., Cambridge, 2000.

Equality and Preferential Treatment (ed. Nagel E. ), P. U. P. , Princeton 1977.

Nagel, Thomas, Equality and Partiality,Oxford U. P. New York 1991.

Narveson J. i Sterba J. Are Liberty and Equality Compatible?, C. U. P. Cambridge 2010.

Schmidz D. i Brennan J. A Brief history of Liberty, Wiley-Blackwell, 2010.

Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Harvard U. P., Cambridge, 1995.

Sen, Amartya, Razvoj kao sloboda, Algoritam, Zagreb, 2012.

Svensen, Lars, Filozofija slobode, TIMpress, Zagreb 2014.

Taylor, Charles „What’s wrong with negative liberty“ u: Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers 2, C. U. P.  Cambridge, 1993.

The Idea of Freedom (ed. Ryan A.) O. U. P. Oxford 1979.

Williams, Bernard, In The Beginning Was The Deed, P. U. P. Princeton 2005.

 

Studentske obveze: pohađanje predavanja i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i sveučilišna anketa