logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Filozofija politike Johna Lockea

Naziv kolegija: Filozofija politike Johna Lockea
Nastavnici:   dr. sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: zimski semestar 2016/17.
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar

Cilj kolegija:
a) Osvijestiti i kritički analizirati temeljne principe i vrednote moderne i suvremene liberalno demokratske političke kulture;
b) Potaknuti razumijevanje i prosuđivanje značaja vrijednosnog pluralizma u konstituciji političke zajednice
c) potaknuti razumijevanje i uvažavanje moralne i političke vrednote tolerancije te njezina značaja za suvremenu političku kulturu.

Opis kolegija: Na temelju analize Lockeovih radova razjasniti i kritički raspraviti:

a) njegovu teoriju vlasništva;
b) moralni, socijalni i politički subjektivitet pojedinaca;
c) teoriju legitimacije političkog autoriteta i političke obveze koja uključuje i moralno opravdanje revolucije;
d) njegove argumentacijske strategije opravdanja vjerske tolerancije.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje Locke i liberalizam te dogovor o načinu rada
 2. Kritika božanskog prava monarha na apsolutnu vlast (Locke, I. Rasprava. gl. 1 -4)
 3. Pitanje legitimacije političkog autoriteta i političke obveze (I. Ras. gl. 8-10, gl. 11, par. 106-111; 120-124; 154,169).
 4. O prirodnom stanju i stanju rata (II. Rasprava, gl. 1- 3)
 5. O slobodi i vlasništvu (II. Rasprava, gl. 4 – 5.)
 6. Roditeljska vlast i politička zajednica (II. 6-7.)
 7. O počecima i svrsi političke zajednice (II. 8 -9)
 8. O oblicima države i podjeli vlasti (II. 10. – 12.)
 9. Zastupnički koncept vlasti (II. 13 -14)
 10. Očinska, despotska i politička vlast: prisila i pristanak (II. 15 -16)
 11. O tiraniji i raspadu vlasti (II. gl. 17 – 19)
 12. O vjerskoj toleranciji (Pismo o toleranciji, str. 137 – 142.)
 13. O nadležnostima crkvene i političke zajednice ( Pis. o toler. str. 142 -153)
 14. Tolerancija: razdvojenost jurisdikcija crkvene i političke zajednice
 15. Završna rasprava i sinteza dotadašnjeg rada

 

Literatura:

Obvezatna: John Locke, Dvije rasprave o vladi, Naklada Jurčić, Zagreb 2013.

John Locke, Pismo o toleranciji, u: Locke, Dve rasprave o vladi, Mladost, Beograd 1978. str. 133-175. ili Locke, A Letter Concerning Toleration, Prometheus Books, New York 1990.

 

Preporučena: Ashcraft, Richard, Revolutionary Politics and Locke’s Two Treatises of Government, Princeton U.P. Princeton 1986.

Dunn, John, Locke, Oxford U. P., Oxford 1989.

Dunn, John, Political Thought of John Locke: An Historical Account of TheArgument of The ‘Two Treatises of Government“,  C. U. P. , Cambridge 1995.

Life, Liberty, and Property: Essays on Locke’s Political Ideas (Ed. G. Schochet), Wadsworth, Belmont 1971.

Locke, John, Political Essays (ed. M. Goldie), C. U. P. Cambridge, 1977.

Locke, John, Political Writings (ed. D. Wootton), Penguin Books, Harmondsworth 1993.

Locke on Toleration (ed. R. Vernon), C. U. P. Cambridge 2010.

Locke’s Moral, Political, and Legal Philosophy (ed. J. R. Milton), Ashgate, Vermont 1999.

Kelly Paul, Locke’s Second Treatise of Government; Continuum, New York 2007.

Kulenović, Enes, „John Locke“ u: Moderna politička teorija (ur. Kulenović), FPZ, 2013.

Marshall, John, John Locke, Resistence, Religion and Resposibility, C. U. P. Camb. 1994.

Raunić, Raul, Filozofija politike Johna Lockea, Politička kultura, Zagreb 2009.

Simmons, John, The Lockean Theory of Rights, P. U. P. Princeton, 1992.

The Cambridge Companion to Locke (ed. V. Chappel), C. u. P. Camb. 1994.

Waldron, Jeremy, God, Locke and Equality, C. U. P. Cambridge 2002.

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje i/ili pisani uradak.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa