logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Politički liberalizam Johna Rawlsa

Naziv kolegija: Politički liberalizam Johna Rawlsa
Nastavnici: dr. sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar 2015/16.
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: završen II. semestar

Cilj kolegija: 1.) Razviti kompetencije za kritičku analizu i razumijevanje suvremene pluralističke političke kulture; 2.) Poticati spoznajne i voljne pretpostavke za demokratski dijalog o pravednosti institucija zajedničkog života na temelju uvažavanja različitih, pa i suprotstavljenih, razboritih koncepcija dobra, i , s druge strane, potrebe priznanja zajedničkih političkih vrednota odnosno stabilnosti političke zajednice; 3.) Njegovati kulturu uvažavanja različitosti i demokratske tolerancije.

Opis kolegija: Na predlošku djela Johna Rawlsa seminar nastoji kritički analizirati ključno političko pitanjem modernog i suvremenog života: Kako je moguće da ljudi različitih svjetonazorskih, religijskih i moralnih uvjerenja žive zajedno u dobro uređenom, stabilnom i prosperitetom demokratskom društvu? Kako pomiriti demokratsko pravo na posebnosti i vlastito viđenje dobrog i vrijednog života, te s druge strane, potrebe političke zajednice za jedinstvom i stabilnosti? Rawlsova teorija pravednosti za temeljnu društvenu strukturu i njegov pomak od sveobuhvatne svjetonazorske moralnosti k političkoj moralnosti i ideji preklapajućeg konsenzusa u političkom liberalizmu, predstavlja jednu od najviše raspravljanih tema u filozofiji politike 20. stoljeća.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rasprave i dijalog

Sadržaj kolegija: 1. Uvodna riječ: Moralna i politička vrednota pravednosti. Rawlsov prijelaz od sveobuhvatne teorije pravednosti k ideji političke pravednosti i političkog liberalizma.

 1. Fundamentalne ideje: politička koncepcije pravednosti, I. 1-4. str. 3-25. Rawls, Pol. liber.
 2. Politička koncepcija osobe i ideja dobro uređenog društva, I. 5-8. str. 25-41.
 3. Moći građana i njihovo predstavljanje, II. 1-8. str. str. 43-79.
 4. Politički konstruktivizam: pravednost kao pravičnost, III. 1-8. str. 81-116.
 5. Ideja preklapajućeg konsenzusa, IV. 1-8. str. 119-154.
 6. Prvenstvo ispravnog i ideje dobra, V. 1-8., str. 155-189.
 7. Ideja javnog uma, VI. 1-3. str. 191 – 200.
 8. Sadržaj i granice javnog uma, VI. 4-8. str. 200 – 228.
 9. Osnovna struktura društva i njihovo prvenstvo VII. 1-5. str. 231-243.
 10. Obilježja početnog sporazuma, VII. 6-10. str. 243-258.
 11. Osnovne slobode i njihovo prvenstvo, VIII. 1-7. str. 259-294.
 12. Adekvatna shema osnovnih sloboda, VIII. 8-14. str. 295-330.
 13. Rawlsova polemika s Habermasom I, IX. 1-3. str. 343-376.
 14. Rawlsova polemika s Habermasom II, IX. 4-6. str. 376-399.

Obvezatna literatura: Rawls, John, Politički liberalizam, KruZak, Zagreb 2000.

Rawls, John, O liberalizmu i pravednosti (ur. M. Matulović) Hrvatski kulturni dom, Rijeka 1993.

 

Preporučena: Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard U.P. Cambridge 1971.

Rawls, John, Pravo naroda,KruZak, Zagreb 2004.

Habermas, Jürgen, The Inclusion of the Other, MITT Press, Cambridge 1988.

Hedrick, Todd, Rawls nad Habermas: Reason, Pluralism and The Claims of Political Philosophy, Stanford U.P. 2010.

The Cambrdige Companion to Rawls, (ed. S. Freeman), Cambridge U. P. 2003.

Weithman, Paul, Why Political Liberalism?, Oxford U. P. 2010.

The Idea of Political Liberalism (ed. Victoria Davion/Clark Wolf) Rowman and Littlefield, N.Y. 2000.

Audard, Catherine, John Rawls, Acumen, Stocksfield 2007.

Schaefer David Lewis, Illiberal Justice: John Rawls vs. The American Political Tradition, University of Missouri Press, Columbia 2007.

Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, New York, 2007.

Pogge Thomas, John Rawls, Oxford. U.P. 2007.

The Philosophy of Rawls, (ed. H. Richardson), Garland Publishing, New York, 1999.

Habermas and Rawls: Disputing The Politcal,(ed. J. G. Finlayson/F. Freyenhagen) Routledge, N:Y. 2011.

Reading Rawls, (ed. Norman Daniels, Basic Books, New York, 1977.

Freeman, Samuel, Justice nad Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy, Oxford U. P. 2007.

Kymlicka, Will, Liberalizam, zajednica i kultura,Deltakont, Zagreb 2004.

Young, Iris Marion, Pravednost i politika razlike, jesenki/Turk, Zagreb 2005

Communitarianism and Individualism (ed. Avineri Shlomo) , O. U. P. Oxford 1992.

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa