logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija politike – seminar: Pravo naroda i vječni mir

Naziv kolegija: Pravo naroda i vječni mir
Nastavnik:  dr. sc. Raul Raunić, doc.
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar 2016/17.
Status: izborni
Oblik nastave: seminar
Uvjeti za upis: nema uvjeta

Cilj kolegija:

1.) Razviti kompetencije za kritičku analizu i razumijevanje problema političke moralnosti međunarodnih odnosa i globaliziranoga svjetskog društva;
2.) Analizirati i afirmirati normativni okvir za uspostavljanje prihvatljive i održive međunarodne pravednosti kao pravičnosti, koja bi načelno jamčila mir, stabilnost i suradnju među narodima;
3.) Pokazati kroz Kantove, Rawlsove i Habermasove argumentacijske strategije javne uporabe uma da koncepcija međunarodne pravednosti kao pravičnosti počiva na liberalno demokratskom načelima uzajamnosti, tolerancije i poštivanje međunarodnoga prava.

Opis kolegija: Analizirati Kantovu i Rawlsovu koncepciju međunarodne pravednosti odnosno ideju prava naroda , kao normativnog okvira za međunarodne odnose ,proizašlog iz političke koncepcije pravednosti kao pravičnosti. Riječ je o posredničkoj poziciji između političkog realizma i moralizma, koja kroz formu realističke utopije postavlja razborite moralne granice uporabi političke moći. Koncepcija prava naroda ili ideja međunarodne pravednosti kao pravičnosti legitimira se s Rawlsovom  metodologijom hipotetičkog  ugovora kolektivnih subjekata u izvornoj poziciji jednakosti.

Korištene metode: predavanje, uvodna izlaganja studenata, rad na tekstu, dijalog i rasprave

 

Sadržaj kolegija:

 1. Uvodna riječ: Politička moralnost međunarodnih odnosa
 2. Kant o pravu naroda i pravu svjetskog građanstva ( Kant, Metafizika ćudoređa, Drugi i Treći odsjek javnog prava, paragrafi 53 – 62.)
 3. Kantov ideal vječnog mira (Kant, „Prema vječnom miru. i Prvi dodatak“ u: Kant, Pravno politički spisi, str. 115-136.
 4. Pravo naroda kao realistična utopija (Rawls, Pravo naroda, uvod. paragraf 1-2. str. 11-47.)
 5. Načela prava naroda, demokratski mir i stabilnost (Rawls, par. 3-6., str. 47-70.)
 6. Tolerancija i neliberalni politički poredci (Rawls, par. 7-9., str. 71-92.)
 7. Ljudska prava i kozmopolitska pravednost (Rawls, par. 10-12. str. 92-103.)
 8. Teorija pravednog rata (Rawls, par. 13-14. str. 105-122.)
 9. O distributivnoj pravednosti među narodima (Rawls, par. 15-16, str. 122-138)
 10. Javni um i pravo naroda (Rawls, par. 17-18. str. 139-147.)
 11. Preispitivanje ideje javnog uma (Rawls, paragraf 1-2, str. 151-170.)
 12. Religija i javni um u demokraciji (Rawls, par. 3-4. str. 170-178.)
 13. Religija u javnosti „postsekularnoga društva“ (Habermas, Postmetafizičko mišljenje II, studija 10, str. 277-294.)
 14. Zaključna pitanja o ideji javnog uma (Rawls, par. 5-6. str. 179-204.)
 15. Završna rasprava

 

Literatura:

Obvezatna literatura:

Rawls, John, Pravo naroda,KruZak, Zagreb 2004.

Kant, Immanuel, „Prema vječnom miru“ u: Kant, Pravno –politički spisi, Politička kultura, Zagreb, 2000.

Kant, Immanuel, Metafizika ćudoređa, MH, Zagreb ili V. Masleša, Sarajevo,  Drugi i Treći odsjek javnog prava, paragrafi 53 – 62.

Habermas, Jürgen,  Postmetafizičko mišljenje II, studija 10, „Religija u javnosti ‘postsekularnoga društva’  str. 277-294.

 

Preporučena:

Rawls, John, Politički liberalizam, KruZak, Zagreb 2000.

Rawls, John, O liberalizmu i pravednosti (ur. M. Matulović) Hrvatski kulturni dom, Rijeka 1993.

Matan, Ana, Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa, FPZ, Zagreb 2008.

Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard U.P. Cambridge 1971.

Habermas, Jürgen, The Inclusion of the Other, MIT Press, Cambridge 1988.

Hedrick, Todd, Rawls nad Habermas: Reason, Pluralism and The Claims of Political Philosophy, Stanford U.P.  2010.

Williams, Huw Lloyd, On Rawls, Development and Global Justice, Palgrave Macmillan, N.Y. 2011.

Rawls’s Law of Peoples: A Realistic utopia (ed. Rex Martin/David Reidy), Blackwell, Oxford, 2006.

Förster, Annette, Peace, Justice and International Order, Palgrave Macmillan, N.Y. 2014.

Chartier, Gary, Radicalizing Rawls: Global justice and Foundations of International Law,Palgrave Macmillan,

The Cambrdige Companion to Rawls, (ed. S. Freeman), Cambridge U. P. 2003.

Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, New York, 2007.

Habermas and Rawls: Disputing The Politcal,(ed. J. G. Finlayson/F. Freyenhagen) Routledge, N.Y. 2011.

 

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara, sudjelovanje u raspravama, uvodno izlaganje ili pisani uradak.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: konzultacije i Sveučilišna anketa