logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Filozofija psihologije – seminar: Koncept zdravlja i bolesti u filozofiji medicine

Naziv kolegija (satnica, broj ECTS): Koncept zdravlja i bolesti u filozofiji medicine (2 sata tjedno, 3 ECTS boda)
Nositelj kolegija: dr. sc. Lino Veljak, redoviti profesor
Izvođač kolegija: dr. sc. Barbara Stamenković Tadić, znanstvena novakinja-viša asistentica
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: seminar
Razina studija: preddiplomski i diplomski
Tip izbornosti: C1 (15 studenata/ica psihologije i/ili antropologije)
Uvjeti za upis kolegija: odlično poznavanje engleskog jezika
Ispit: Ne
Ocjena: Opisna

Cilj kolegija i njegova uloga u ukupnom kurikulumu: Kolegij filozofijski promišlja sljedeća pitanja: Što je to bolest?, Je li riječ o fiziološkom, socijalnom ili egzistencijalnom konceptu?, Što se smatra zdravljem, a što bolešću?, Koja je razlika između tjelesnih i mentalnih bolesti i kako u toj distinkciji pojmiti psihosomatske bolesti?, Je li dobar život kompatibilan s bolešću?, Na koji način društvene norme, socijalni identitet i socijalni odnosi utječu na poimanje zdravlja i bolesti i ishode povezane sa zdravljem?, itd. Promišljajući sve kompleksnije shvaćanje zdravlja i bolesti, kolegij uvodi u intrigantno i propulzivno područje filozofije medicine čije su spoznaje višestruko relevantne: za medicinsku etiku, politiku zdravstvene skrbi, filozofiju znanosti, kliničku praksu, kao i za vlastito, svakodnevno odnošenje prema pitanjima zdravlja i bolesti.

Sadržaj kolegija:

  • naturalističke vs. holističke teorije zdravlja i bolesti
  • socijalno – konstruktivistički pristupi zdravlju i bolesti
  • fenomenološka poimanja zdravlja i bolesti
  • analiza zdravlja i bolesti s aspekta socijalnog identiteta
  • problematiziranje tenzija između univerzalističkog, bio – medicinskog i privatnog, iskustvenog poimanja bolesti
  • koncept „zdravlja unutar bolesti” i problematiziranje odudaranja subjektivnog poimanja dobrobiti od objektivnih standarda zdravlja
  • razlike u dijagnosticiranju u tjelesnoj medicini i psihijatriji te problematiziranje razloga za tu distinkciju
  • temeljni koncepti kod psihosomatskih bolesti
  • promišljanje utjecaja socijalne kategorizacije na ishode povezane sa zdravljem
  • promišljanje utjecaja društvenih normi ljepote i zdravlja na konceptualiziranje zdravlja/bolesti

 

Preporučena literatura:

Illness: The Cry of the Flesh (The Art of Living) / Havi Carel. Routledge, 2014

Health, Illness and Disease: Philosophical Essays / Havi Carel, Rachel Cooper. Acumen Publishing Ltd, 2014

The normal and the pathological / Georges Canguilhem ; with an introduction by Michael Foucault. New York : Zone books, 1989

Pathologies of the mind/body interface : exploring the curious domain of the psychosomatic disorders / Richard L. Kradin. New York, NY : Routledge, 2013

The social cure : identity, health and well-being / edited by Jetten, Jolanda; Haslam, Catherine; Haslam, S. Alexander. Hove ; New York : Psychology Press, 2012

Oxford textbook of philosophy and psychiatry / K.W.M. (Bill) Fulford, Tim Thornton, George Graham. Oxford; New York : Oxford University Press, 2006 (poglavlje 3., sesija 1. Dijagnoza u medicini i psihijatriji)