logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Informacije o upisima više godine preddiplomskog i diplomskog studija

Upisi kolegija putem Studomata

 

Upisi kolegija putem Opće molbe

Upis godine (za studente viših godina) i upis na obavezne i izborne kolegije zimskog semestra akademske godine 2016/17. počinje u srijedu, 28. rujna 2016. u 9h i traje do petka, 14. listopada 2016.

Za upis u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija potrebno je priložiti:

  • indeks
  • potvrda o plaćenoj upisnini
  • potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (ukoliko se mora platiti).

Detaljnije informacije o upisu godine nalaze se ovdje.

 

Kako gotovo svi studenti i studentice dvopredmetnog studija filozofije studiraju kombinaciju studijskih grupa različita trajanja (4+1/3+2) upis kolegija neće moći obaviti putem Studomata.

Upis kolegija obavit će putem Opće molbe na kojoj će navesti kolegije koje namjeravaju pohađati te je predati u Studentsku službu.

Za upis obaveznih i izbornih predmeta i kolegija Odsjeka za filozofiju putem Molbe nije potrebna potvrda/potpis predmetnog nastavnika.

Studenti stoga trebaju odabrati kolegije s popisa te ih kopirati na obrazac Opće molbe.

 

Studenti također trebaju obratiti pažnju na sljedeće:

  • Ocjene i stečeni ECTS bodovi iz svih položenih/obavljenih kolegija i seminara trebaju biti evidentirane u ISVU prije upisa; iz svih položenih/obavljenih kolegija i seminara studenti moraju imati potpis u indeksu. Ukoliko nemaju, studenti se trebaju javiti predmetnom nastavniku ili u tajništvo odsjeka.
  • Pri biranju predmeta i seminara obavezno treba pročitati silab, hodogram studija (uskoro dostupan) te preduvjet za upis
  • Prilikom kopiranja naziva kolegija na Opću molbu obavezno treba kopirati i šifru kolegija
  • Izborni predmeti i seminari imaju ograničene kvote stoga se savjetuje predaja Opće molbe što ranije
  • Prema čl. 33 Pravilnika o studiranju, u prva četiri tjedna nastave student može odjaviti/ispisati odabrani izborni kolegij i izabrati drugi; ispis kolegija kojeg student neće pohađati također treba obaviti i iz kolegijalnosti jer se njegovim upisivanjem puni kvota i zauzima mjesto onim studentima koji nastavu iz kolegija žele slušati
  • Student odjavljuje/ispisuje izborni kolegij u Studentskoj službi
  • za upis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta (odnosno s drugih odsjeka) studenti trebaju potvrdu/potpis predmetnih nastavnika na zasebnom obrascu Opće molbe