logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi za studente koji studiraju po bolonjskom sustavu

U redovnim i izvanrednim rokovima polažu se ispiti iz obaveznih i izbornih predmeta Odsjeka za filozofiju.

Izvršene obaveze iz izbornih seminara evidentiraju se u ISVU sustavu po završetku semestra. Iznimno i u dogovoru s nastavnicima, student/ica obaveze može ispuniti i nakon završetka semestra, no ECTS bodovi za izborne seminare ostvarivat će se u onoj akademskoj godini u kojoj je seminar upisan i odslušan.

Izlazak na ispit može se prijaviti putem Studomata 2 dana prije ispitnog roka te odjaviti 1 dan prije ispitnog roka.

Iznimno, u slučaju nemogućnosti pristupa Studomatu, ispit se može prijaviti i u tajništvu (osobno ili e-mailom) 2 dana prije ispitnog roka te odjaviti 1 dan prije ispitnog roka.

 

Ontologija I-II, Filozofija povijesti – osnovni problemi filozofije povijesti, Antropologija i hermeneutika, Filozofija uma, Filozofija psihologije (prof. dr. sc. Lino Veljak)

redoviti rokovi:

 • zimski: 30. 1. u 11 h, 31.1. u 9 h, 20. 2. u 9 h
 • ljetni: 12. 6. u 9 h, 12. 7. u 9 h, 13.7. u 9 h
 • jesenski: 8. 9., 19. 9., 20. 9. u 9 h.
 • izvanredni rokovi (svi kolegiji; obavezan prethodni dogovor)
  28. 11. 2016. u 11 h
  19. 12. 2016. u 11 h
  3. 4. 2017. u 11 h
  15. 5. u 11 h

 

Etika I-II, Etika – opći, Bioetika (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić)

 • Zimski ispitni rok: 30. 1., 13. 2. u 12h, 20. 2., u 14h
 • Ljetni ispitni rok: 12. 6., 3. 7., 10. 7., u 12h
 • Jesenski ispitni rok: 28. 8., 15. 9., 18. 9., u 12h
 • Izvanredni ispitni rokovi: 28. 11. 2016., 3. 05. 2017., u 12h

 

Grčka filozofija I-II i Povijest filozofije V-VI (doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić)

Redovni rokovi

 • Zimski: 30. siječnja, 13. i 20. veljače u A 101 u 11:00 pismeni, u 12:15 usmeni
 • Ljetni: 16. i 26. lipnja, 10. srpnja u A 101 u 11:00 pismeni, u 12:15 usmeni
 • Jesenski: 4., 11. i 18. rujna u A 101 u 11:00 pismeni, u 12:15 usmeni

Izvanredni rokovi (potrebna je prethodna najava i dogovor e-mailom)

          9. prosinca u A 101 u 8:45 pismeni, u 10:00 usmeni
          13. travnja u 11:15 sati ispred kabineta C219
         19. svibnja u A 101 u 8:45 pismeni, u 10:00 usmeni

 

Socijalna filozofija, Filozofija roda (doc. dr. sc. Ankica Čakardić)
Izvanredni:

30.11. 2016. u 10.30h
31.03. 2017. u 10.30h
12.04. 2017. u 10.30h
26.05. 2017. u 10.30h

redovni:

Zimski: 08. 02., 15. 02., 22. 02. u 10.30h
Ljetni: 13. 06. i 04. 07. u 10.30h
Jesenski: 06.09. i 20.09. u 10.30h

 

Filozofija politike I-II, Filozofija prava, Filozofija odgoja, Metodika nastave filozofije (doc. dr. sc. Raul Raunić)

zimski rok:

 1. 2., 16. 2.,  23. 2.
 • Filozofija politike                    15 i 30h
 • Filozofija prava                       17 i 30h
 • Filozofija odgoja                     18 i 30h
 • Metodika nastave filozofije    19 i 30h

ljetni rok

 1. 6., 29. 6., 6. 7.
 • Filozofija politike                    10h
 • Filozofija prava                      12h
 • Filozofija odgoja                    18 i 30h
 • Metodika nastave filozofije   19 i 30h

jesenski rok

 1. 8., 7. 9., 14. 9.
 • Filozofija politike                   10h
 • Filozofija prava                      12h
 • Filozofija odgoja                    18 i 30h
 • Metodika nastave filozofije   19 i 30h

Izvanredni rokovi

 1. 12. 2016. , 27. 4. 2017., 18. 5. 2017.
 • Filozofija politike, Filozofija prava                          18 i 30h
 • Filozofija odgoja,  Metodika nastave filozofije        19 i 30h

 

Povijest filozofije; Uvod u filozofiju; Grčka filozofija  (izv. prof. dr. sc. M. Tokić)

Redovni ispitni rokovi:

zimski rok:  

 • Povijest filozofije (pismeni): 1. 02. 2017.; 15. 02.; 22. 02. u 13:00h
 • Povijest filozofije (usmeni): 1. 02. 2017.; 15. 02.; 22. 02. u 14:30h
 • Uvod u filozofiju (usmeni): 1. 02. 2017.; 15. 02.; 22. 02. u 15:30h
 • Grčka filozofija (pismeni): 1. 02. 2017.; 15. 02.; 22. 02. u 13:00h
 • Grčka filozofija (usmeni): 1. 02. 2016.; 15. 02.; 22. 02. u 14:30h

ljetni rok:

 • Povijest filozofije (pismeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 13:00h, (A101)
 • Povijest filozofije (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h
 • Uvod u filozofiju (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h
 • Grčka filozofija (pismeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 13:00h, (A101)
 • Grčka filozofija (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h

jesenski rok:

 • Povijest filozofije (pismeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 13:00h, (A101)
 • Povijest filozofije (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. od 14:00h
 • Uvod u filozofiju (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. od 14:00h
 • Grčka filozofija (pismeni: 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 13:00h, (A101)
 • Grčka filozofija (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. od 14:00h

Izvanredni ispitni rokovi:

 • 15. 12. 2016.; 18. 05. 2017. u 14:30 h

 

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njem. idealizam (prof. dr. sc. Borislav Mikulić)
Izvanredni rokovi
(zim. sem.): čet. 24. 11. 2016. u 16 h
(ljet. sem.): čet. 20. 4. i 25. 5. 2017. u 19.30 h
Redovni rokovi
Zimski (veljača 2017.): 1., 9., 16., 23. 2. 2017. u 16 h
Ljetni rok (lipanj-srpanj 2017.): 14. i 28. 6., 5. 7. 2017. u 16 h
Jesenski rok (rujan 2017.): 6., 13. i 20. 9.  2017. u 16 h

 

Filozofija odgoja – opći, Filozofija odgoja (doc. dr. sc. Ivana Zagorac)

Filozofija odgoja – opći (za ne-filozofe)

Zimski: 6. veljače; 13. veljače; 20. veljače u 12:00, A-101

Ljetni: 13. lipnja; 20. lipnja; 28. lipnja u 12:00, A-101

Jesenski: 6. rujna; 13. rujna; 20. rujna u 12:00, A-101

Izvanredni: 21. studenoga u 11:45, A-106; 18. svibnja u 16:30, A-101

Filozofija odgoja

Zimski: 7. veljače; 14. veljače; 21. veljače u 12:30, C-217

Ljetni: 14. lipnja; 21. lipnja; 29. lipnja u 15:30, C-217

Jesenski: 7. rujna; 14. rujna; 21. rujna u 12:30, C-217

Izvanredni: 22. studenoga u 11:00, C-217; 18. svibnja u 14:00, C-217

 

Logika I-II, Logika III-IV, Metodologija znanstvenog rada i Filozofija znanosti (izv. prof. dr. sc. Davor Lauc)

Izvanredni:  15. 11.2016. u 15:30, A106

Redovni:

zimski: 7. 2. u 10:45, D5 i 21. 2. 2017. u 10 sati, D5

ljetni: 19. 6. i 3. 7. 2017. u 12 sati, D7

jesenski: 4. 9. i 18. 9. 2017. u 14 sati, D7

 

Filozofska antropologija I-II, Filozofska antropologija – opći, Marx i marksističke filozofije (doc. dr. sc. Luka Bogdanić)
redovni:
zimski rok: 17. 2., 20. 2. i 24. 2. u u 10 sati, C210
ljetni rok: 12. 6., 6. 7. i 14. 7. u 10 sati, C210
jesenski: 1. 9., 19. 9. i 22. 9. u 10 sati, C210

izvanredni: 30. 11. i 14. 12. 2016. u 14.30 sati, C210;

13. 4. i 25. 5. 2017. u 11.00 sati, C210

 

Suvremena filozofska terminologija, Estetika, Estetika – opći, Suvremena estetika, Filozofija kulture (prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič)

redovni:

zimski rok: 31. 01., 21. 02. i 22. 02. 2017. u 12 sati

ljetni rok: 13. 06., 27. 06. i 11. 07. 2017. u 12 sati

jesenski rok: 05. 09., 19. 09. i 20. 09. 2017. u 12 sati

izvanredni:

14. 12. 2016. i 4. 04. 2017. u 12 sati

 

Filozofija uma, Filozofija psihologije* (dr. sc. Barbara Stamenković Tadić, viša asistentica)

izvanredni rok: 5. 12. 2016. u vrijeme konzultacija

* u terminima redovnih ispitnih rokova akad. godine 2016./17. te terminu izvanrednog ispitnog roka ljetnog semestra akad. godine 2016./17.
studenti i studenti će odgovarati Filozofiju uma i Filozofiju psihologije kod prof. dr. sc. Lina Veljaka

 

Filozofija povijesti, Metafizika (doc. dr. sc. Marija Selak)

izvanredni: 8. 12. 2016. u 15:30h i 24. 05. 2017. u 14h
Zimski ispitni rok: 3. u 14 sati, 9. i 16. 02. 2017. u 15.30h
Ljetni ispitni rok: 14. i 30. 06. i 07. 07. 2017. u 14h
Jesenski ispitni rok: 6., 13. i 20. 09. 2017. u 14h

 

Indijska filozofija I-II (doc. dr. sc. Goran Kardaš)
izvanredni: 8.12. i 13.4. u 17 sati
zimski: 2.2, 9.2. i 16.2. u 15 sati
ljetni: 16.6., 29.6., 6.7. u 15 sati
jesenski: 7.9., 14.9., 21.9. u 15 sati

 

Metafizika(nasl. doc dr. sc. Goran Sunajko)

 • Volja kao metafizička kategorija
 • Husserlova transcendentalna fenomenologija

Zimski: 8. veljače; 15. veljače; 22. veljače (C 218) u 16.00 h
Ljetni: 28. lipnja; 5. srpnja; 12. srpnja (C 218) u 16.00 h
Jesenski: 30. kolovoza; 6. rujna; 13. rujna (C 218) u 16.00 h
Izvanredni: 6. prosinca (zimski); 5. i 12. travnja (ljetni-C 218) u 16.00 h

 

Uvod u filozofiju (dr. sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.; Luka Perušić, mag. phil., asistent)

Ljetni ispitni rokovi:

Pismeni ispit: Ponedjeljak, 19. lipnja 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 22. lipnja 2017. u 10:00, dvorana A101.
Pismeni ispit: Ponedjeljak, 26. lipnja 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 29. lipnja 2017. u 10:00, dvorana A101.
Pismeni ispit: Ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 6. srpnja 2017. u 10:00, dvorana A101.
Pismeni ispit: Ponedjeljak, 10. srpnja 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 13. srpnja 2017. u 10:00, dvorana A101.

Jesenski ispitni rokovi:

Pismeni ispit: Utorak, 12. rujna 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 14. rujna 2017. u 10:00, dvorana A101.
Pismeni ispit: Petak, 15. rujna 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Utorak, 19. rujna 2017. u 10:00, dvorana A101.
Pismeni ispit: Ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 17:00, dvorana A101.
Usmeni ispit: Četvrtak, 21. rujna 2017. u 10:00, dvorana A101.