logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi za studente koji studiraju po predbolonjskom sustavu

Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem Prijavnice te ga najaviti e-mailom.

 

Ontologija, Filozofija povijesti, Antropologija i hermeneutika, Filozofija uma, Filozofija psihologije,  Metafizika, Filozofija prirode (prof. dr. sc. Lino Veljak)

redoviti rokovi:

 • ljetni: 12. 6. u 9 h, 12. 7. u 9 h, 13.7. u 9 h
 • jesenski: 8. 9., 19. 9. i 20. 9. u 9 h
 • izvanredni rokovi (svi kolegiji; obavezan prethodni dogovor): zadnji ponedjeljak u ožujku (uz prethodnu najavu 1 tjedan unaprijed), 3. 4. 2017. u 11 h, 15. 5. 2017. u 11 h

 

Etika, Etika – opći, Bioetika (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić)

 • Ljetni ispitni rok: 12. 6., 3. 7., 10. 7. 2017., u 12h
 • Jesenski ispitni rok: 28. 8., 15. 9., 18. 9. 2017., u 12h
 • izvanredni rokovi: 20. 3., 3. 05. i 8. 5. 2017.  u 12 sati

 

Grčka filozofija i Povijest filozofije (doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić)

Redovni rokovi

 • Ljetni: 16. i 26. lipnja 2017., 10. srpnja u A 101 u 11:00 pismeni, u 12:15 usmeni
 • Jesenski: 4., 11. i 18. rujna 2017. u A 101 u 11:00 pismeni, u 12:15 usmeni

 

Izvanredni rokovi (potrebna je najava i dogovor e-mailom 3 dana ranije)

          24. ožujka 2017. u A 101 u 8:45 pismeni, u 10:00 usmeni
         13. travnja u 11:15 sati ispred kabineta C219
         19. svibnja 2017. u A 101 u 8:45 pismeni, u 10:00 usmeni

 

Socijalna filozofija, Filozofija roda (doc. dr. sc. Ankica Čakardić)

redovni:

Ljetni: 13. 06. i 04. 07. 2017. u 10.30h

Jesenski: 06.09. i 20.09. 2017. u 10.30h

Izvanredni:
31.03. 2017. u 10.30h

12.04. 2017. u 10.30h

26.05. 2017. u 10.30h

 

Filozofija politike, Filozofija prava, Filozofija odgoja, Metodika nastave filozofije (doc. dr. sc. Raul Raunić)

ljetni rok

 1. 6., 29. 6., 6. 7. 2017.
 • Filozofija politike                    10h
 • Filozofija prava                      12h
 • Filozofija odgoja                    18 i 30h
 • Metodika nastave filozofije   19 i 30h

jesenski rok

 1. 8., 7. 9., 14. 9. 2017.
 • Filozofija politike                   10h
 • Filozofija prava                      12h
 • Filozofija odgoja                    18 i 30h
 • Metodika nastave filozofije   19 i 30h

Izvanredni rokovi

 1. 12. 2016. , 28.3. u 13 i 30; 27. 4. 2017., 18. 5. 207.
 • Filozofija politike, Filozofija prava                          18 i 30h
 • Filozofija odgoja,  Metodika nastave filozofije        19 i 30h

 

Povijest filozofije; Uvod u filozofiju; Grčka filozofija  (izv. prof. dr. sc. M. Tokić)

Redovni ispitni rokovi:

ljetni rok:

 • Povijest filozofije (pismeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 13:00h, (A101)
 • Povijest filozofije (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h
 • Uvod u filozofiju (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h
 • Grčka filozofija (pismeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 13:00h, (A101)
 • Grčka filozofija (usmeni): 14. 06. 2017.; 28. 06.; 10. i 17. 07. 2017. u 15:30h

jesenski rok:

 • Povijest filozofije (pismeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 13:00h, (A101)
 • Povijest filozofije (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 15:30h
 • Uvod u filozofiju (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 15:30h
 • Grčka filozofija (pismeni: 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 13:00h, (A101)
 • Grčka filozofija (usmeni): 30. 08. 2017.; 13. 09.; 20. 09. u 15:30h

 

Izvanredni ispitni rokovi:

 • u ožujku, travnju i svibnju 2017. ispiti će se održati u terminu konzultacija, uz obaveznu najavu e-mailom 3 dana ranije

 

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njemački idealizam (prof. dr. sc. Borislav Mikulić)
Redovni rokovi
Ljetni rok (lipanj-srpanj 2017.): 14. i 28. 6., 5. 7. 2017. u 16 h
Jesenski rok (rujan 2017.): 6., 13. i 20. 9.  2017. u 16 h
Izvanredni rokovi
(ljet. sem.): čet. 23. 3., 2o. 4. i 25. 5. 2017. u 19.30 h

Logika, Metodologija znanstvenog rada i Filozofija znanosti (izv. prof. dr. sc. Davor Lauc)

Redovni:

ljetni: 19. 6. i 3. 7. 2017. u 12 sati, D7

jesenski: 4. 9. i 18. 9. 2017. u 14 sati, D7

Izvanredni: 14.3., 10.4., i 8.5., u 12:30.

Napomena: ispit je potrebno prijaviti barem 3 dana ranije.

 

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći, Marx i marksističke filozofije (doc. dr. sc. Luka Bogdanić)

redovni:
ljetni rok: 12. 6., 6. 7. i 14. 7. u 10 sati, C210
jesenski: 1. 9., 19. 9. i 22. 9. u 10 sati, C210

izvanredni: 17.3, 13. 4. i 25. 5. 2017. u 11.00 sati, C210

 

Estetika, Estetika – opći, Suvremena estetika, Filozofija kulture (prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič)

redovni:

zimski rok: 31. 01., 21. 02. i 22. 02. 2017. u 12 sati

ljetni rok: 13. 06., 27. 06. i 11. 07. 2017. u 12 sati

jesenski rok: 05. 09., 19. 09. i 20. 09. 2017. u 12 sati

izvanredni:

20. 3, 11.4 i 9.5. u 12 sati

 

Indijska filozofija (doc. dr. sc. Goran Kardaš)
zimski: 2.2, 9.2. i 16.2. u 15 sati
ljetni: 16. 6., 29.6., 6.7. u 15 sati
jesenski: 7.9., 14.9., 21.9. u 15 sati

izvanredni: u ožujku, travnju i svibnju 2017. ispiti će se održati u terminu konzultacija, uz obaveznu najavu e-mailom 3 dana ranije