logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi (2017/18.)

Ontologija I-II, Filozofija povijesti – osnovni problemi filozofije povijesti, Antropologija i hermeneutika, Filozofija uma, Filozofija psihologije (prof. dr. sc. Lino Veljak)

Jesenski ispitni rok: 10. 9. u 12h, 11. i 27. 9. 2018. u 9h

 

Etika II, Bioetika, Etika – opći (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić)

Jesenski ispitni rok: 27. 8., 3. 9. i 17. 9. 2018. u 12h

 

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet (izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Luka Perušić, asistent)

Jesenski rokovi: 27. 8. 2018., 17h; 3. 9. 2018., 17h; 17. 9 2018., 17h

 

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njem. idealizam (prof. dr. sc. Borislav Mikulić)

jesenski rok: 5., 12., 19.  i 26. 9. u 16h

 

Filozofija povijesti, Metafizika (doc. dr. sc. Marija Selak)

Jesenski ispitni rok: 7. 9., 21. 9., 28. 9. 2018., u 14h

 

Estetika, Estetika – opći, Suvremena estetika, Filozofija kulture (prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič)

Zimski ispitni rokovi: 28. 8.u 10h, 4. 9 u 10h i 18. 9. 2018. u 10h

 

Suvremena filozofska terminologija, Socijalna filozofija, Filozofija roda (doc. dr. sc. Ankica Čakardić)

jesenski rok: 29. 08. 2018.; 12. 09. 2018. u 15h; 26. 09. 2018. u 15h

 

Logika I i II, Metodologija znanstvenog rada i Filozofija znanosti (izv. prof. dr. sc. Davor Lauc)

Jesenski ispitni rokovi: 3. 9. u 14h, D7 , 12. 9. u 15h, D7 i 25. 09. u 10h, D7

 

Indijska filozofija I-II (doc. dr. sc. Goran Kardaš)

jesenski: 6. 9., 13. 9., 20. 9. 2018. (15 sati C218)

 

Filozofija politike I-II, Metodika nastave filozofije (doc. dr. sc. Raul Raunić)

Jesenski rok:

Filozofija politike: 13. 9.2018. u 15 sati; 20. 9.2018. u 15 sati; 27. 9.2018. u 10 sati

Metodika nastave filozofije: 13. 9.2018. u 19 sati; 20. 9.2018. u 19 sati; 27. 9.2018. u 19 sati

 

Povijest filozofije II (izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin)

jesenski rok: 17., 24. i 28. 9. 2018. u 15.00 sati pismeni ispit, u 17.00 sati usmeni ispit

 

Povijest filozofije; Uvod u filozofiju; Grčka filozofija  (izv. prof. dr. sc. M. Tokić)

jesenski rok:

Povijest filozofije III-IV i Grčka filozofija (pismeni): 5. 9. 2018.; 12. 9. 2018.; 19. 9. 2018. u 13:00h

Povijest filozofije III-IV i Grčka filozofija (usmeni): 5. 9. 2018.; 12. 9. 2018.; 19. 9. 2018. u 14.30h

Uvod u filozofiju (usmeni): 5. 9. 2018.; 12. 9. 2018.; 19. 9. 2018. u 14.30h

 

Grčka filozofija I-II i Povijest filozofije V-VI (doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić)

Jesenski rok: 4., 11. i 18. 9. 2018. u 9:30 pismeni, u 11:00 usmeni (Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI, Židovska misao i literatura).

 

Filozofija odgoja, Filozofija odgoja – opći predmet (doc. dr. sc. Ivana Zagorac)

Filozofija odgoja

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 13. 9. 2018., u 14:00

Filozofija odgoja – opći

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 13. 9. 2018., u 12:00, A-101

 

Filozofska antropologija I-II, Filozofska antropologija – opći, Marx i marksističke filozofije (doc. dr. sc. Luka Bogdanić)

Jesenski ispitni rok: 12. 9. u 10h; 19. 9. u 10h; 21. 9. 2018. u 10h

 

Metafizika, Filozofija religije (nasl. doc dr. sc. Goran Sunajko)

Jesenski: 31. kolovoza, 7., 14. rujna 2018. (15.00)