logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
“Karlovački dani slobodne misli” (2. – 4. lipnja 2017.)

POZIV
za

III međunarodni interdisciplinarni studentski skup

Karlovački dani slobodne misli

2–4 jun 2017.

Sremski Karlovci

 

Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) organizuje III međunarodni interdisciplinarni studentski skup pod nazivom Karlovački dani slobodne misli koji će se održati od 2. do 4. juna 2017. godine u Sremskim Karlovcima.

CEZASM poziva zainteresovane studente i studentkinje svih nivoa studija (osnovnih, master i doktorskih) da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti, političke nauke, studije umetnosti, antropologija, medijske studije, metodika nastave itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na temu Jezik i (pseudo)osobenost.

Pojedinačni doprinosi skupu obuhvataju sledeći spektar podtema: 1. Jezik uopšte versus jezik u upotrebi, 2. Kontekstualnost jezika, 3. Kulturološka dimenzija jezika, 4. Jezička slika sveta, 5. Metaforička struktura jezika, 6. Reč kao znak, simbol i/ili slika, 7. Jezik i mišljenje, 8. Jezik i delovanje, 9. (Ne)moć javne reči, 10. Odgovornost za (ne)rečeno, 11. Ekstralingvistički aspekti jezika, 12. Telo kao ekstralingvistički vid komuniciranja, 13. Jezik i subjektivnost, 14.  Uloga jezika u afirmaciji osobenosti, 15. Jezik i (ne)autentična ličnost, 16. Zloupotrebe jezika u cilju potiskivanja osobenog, 17. Jezik umetnika/ce i formiranje osobenosti, 18. (Pseudo)osobenost u eri masovne proizvodnje i potrošnje. 19. Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost itd.

Svi radovi predstavljeni u sklopu III Karlovačkih dana slobodne misli biće publikovani u e-zborniku „Jezik i (pseudo)osobenost“ i to do kraja 2017. godine.

Organizatori skupa se nadaju i objavljivaju štampane publikacije kojom će biti obuhvaćeni isključivo pozitivno recenzirani radovi.

Radi učešća na studentskoj konferenciji koja predstavlja okosnicu Karlovačkih dana slobodne misli naplaćivaće se kotizacija: a) 35 evra u dinarskoj protivvrednosti za jednodnevno učešće (materijal za rad, program skupa, potvrda o učešću, ručak, užine i osveženja) i b) 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za trodnevno učešće (tri noćenja na bazi punog pansiona, materijal za rad, potvrda o učešću, program skupa, užine i osveženja).

Prijava treba da sadrži: 1. ime i prezime, 2. univerzitet, fakultet, odsek i nivo studija, 3. naslov rada, 4. sažetak rada (max 250 reči), 5. ključne reči (max 10), 6. naslov rada na stranom jeziku, 7. sažetak rada na stranom jeziku (max 250 reči), 8. ključne reči na stranom jeziku (max 10), 9. adresa, 10. e-mail, 11. kontakt telefon i 12. izabrana kotizacija.

Rok za dostavljanje prijava: 20. februar 2017. godine!

Prijavu dostaviti na: afirmacijamisli@gmail.com

Molim Vas da ovaj mejl prosledite svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani za učešće na III Karlovačkim danima slobodne misli!

Ukoliko ste ovaj poziv više puta primili molim Vas da uvažite naše izvinjenje!

U ime Organizacionog i Programskog odbora III KDSM-a,

dr Andrea Ratković


CEZASM
Centar za afirmaciju slobodne misli
Sremski Karlovci
web: http://www.cezasm.wix.com/cezasm
e-mail: afirmacijamisli@gmail.com