logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Luka Perušić, asistent

 

Kontakt:

E-mail: lperusic@yahoo.com

Mobitel: +38598617188

Lokacija:

1) Ivana Lučića 3, Katedra za etiku, Odsjek za filozofiju, soba C217.

2) Ivana Lučića 5–6, Centar za integrativnu bioetiku, prvi kat, soba P18.

Konzultacije: ponedjeljkom nakon nastave, od 18:30 do 20:00h C217, te po dogovoru

Opći podaci:

Diplomirao je na znanstvenom smjeru filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28. rujna 2015. godine na temu »Paradigma integrativne bioetike« i stekao titulu magistra filozofije (mag. phil.). Tijekom studija dobio je Rektorovu nagradu i nagradu »Franjo Marković«. Kao asistent radi od 1. veljače 2016. godine na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku.

Područje istraživačkog interesa uključuje integrativnu bioetiku, bioetiku, etiku, metafiziku, ontologiju, kozmologiju, fenomenologiju, hermeneutiku, filozofiju informacije, filozofiju tehnike, biopolitiku, filozofiju znanosti, filozofiju filma te filozofiju igre.

Znanstvena djelatnost

 • Od 2016. godine tajnik Hrvatskog bioetičkog društva
 • Od 2016. godine izvršni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te izvršni urednik biblioteke ‘Filozofska istraživanja
 • Od 2015. godine član tajništva Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.
 • Od 2015. godine član Hrvatskog filozofskog društva.
 • Od 2014. godine član Hrvatskog bioetičkog društva.

 

 • 2017. Član Organizacijskog odbora simpozija »1. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe«.
 • 2017. Znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
 • Član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health« u okviru Dubrovnik International Bioethics Summer School međunarodnog programa.
 • Producent dokumentarnog filma »Život: Nova Epoha«.
 • Suizvoditelj programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive« Hrvatskog bioetičkog društva.
 • Voditelj programa »Filozofi predstavljaju!« Hrvatskog filozofskog društva, u suradnji s Hrvatskim Bioetičkim Društvom, Krugom mladih urednika Filozofskih istraživanja i Udruženja studenata filozofije.
 • Voditelj programa »Bioetički utorak« Hrvatskog bioetičkog društva.
 • 2016. Vanjski suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
 • 2016. Vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Bioetika i religija« Udruženja studenata filozofije, Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.
 • 2016. Organizirao okrugli stol u sklopu programa SFeraKona na temu »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno
 • Organizirao radionice »Država, politička filozofija i integrativni pristup«, održana u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom; »Integrativno mišljenje«, održana povodom 14. Lošinjskih dana bioetike kao dio programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Scenariji budućnosti« (su-organizator M. Kos); »Bioetika i informacija u 21. stoljeću«; održana na Filozofskom fakultetu kao dio programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Scenariji budućnosti« (su-organizator M. Kos).
 • Su-organizator tribina »Socijalna država u 21. stoljeću« Kruga mladih urednika Filozofskih istraživanja.
 • Voditelj programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Scenariji budućnosti« Udruženja studenata filozofije, Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.
 • 2015. Zamjenik voditelja programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Bioetika i seksualnost« Udruženja studenata filozofije i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • 2015. Su-organizator tribina »Bioetički utorak« Hrvatskog bioetičkog društva.

Uredničke knjige

 • (2015.) Bioetika i seksualnost, Zagreb: Udruženje studenata filozofije. (ko-autorstvo sa S. Krčmarek).

Znanstveni članci

Pregledni članci

Prikazi

 • (2016.) »Aldous Huxley: Perenijalna filozofija«, Filozofska istraživanja 141 (1/2016), str. 178-183.
 • (2015.) »Lore Hühn: Filozofija tragičnog«, Filozofska istraživanja 139, str. 581–583.
 • (2015.) »Mnoštvenost napnuća u pitanju o umjetnosti« (J. Nancy: Muze), Republika LXXI/1, str. 72–77.
 • (2014.) »Music after Deleuze« (E. Campbell: Music after Deleuze), Synthesis Philosophica 58, str. 437–442.
 • (2014.) »Poniranje u vigoroso kozmosa« (I. Mikecin: Heraklit), Republika, LXX/10, str. 69–74.
 • (2014.) »Identitet i kultura« (M. Labus, L. Veljak, A. Maskalan, M. Adamović: Identitet i kultura), Filozofska istraživanja, 133–134, str. 241–245.
 • (2014.) »Zašto trebamo humanistiku« (M. Nussbaum: Ne profitu), Republika LXX/5, str. 88–94.
 • (2014.) »O neizrecivom Gotovo-Ništa« (V. Jankélévitch: Smrt), Republika LXX/1, str. 88–93.
 • (2013.) »Kultura i društvo – onto-antropološka i sociološka perspektiva« (M. Labus: Kultura i društvo), Metodički ogledi 20/2, str. 185–190.
 • (2013.) »Životom kroz filozofiju« (B. Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju), Republika LXIX/8-9, str. 118–122.
 • (2013.) »Izvor umjetničkog djela« (M. Heidegger: Izvor umjetničkog djela), Republika LXIX/5, str. 68–73.

 Izvještaji

Diseminacije